Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Основи формування міжнародної вартості

Основи формування міжнародної вартості

Назва:
Основи формування міжнародної вартості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,35 KB
Завантажень:
225
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Основи формування міжнародної вартості


Закон вартості безсумнівно займає центральне місце у взаємо-дії господарських систем різних країн: трансформація відносин, які виникають на базі його дії, така, що там, де продуктивність праці нижча, ніж у конкуруючої системи, зовнішньоекономічні зв'язки приречені на пасивне та підлегле становище. Таким чином, сам ха-рактер міжнародного поділу праці об'єктивно служить найбільш передовим у технічному відношенні країнам, що діють у системі світового господарства на основі досконалого виробничого апара-ту. "Реальна єдність між двома світогосподарськими системами як взаємозв'язок у всесвітньому господарському спілкуванні скріплю-ється всесвітнім поділом праці, всесвітнім механізмом торгівлі, кредитів, науково-технічною та виробничою кооперацією, валют-ними відносинами тощо. Обґрунтовано стверджувати, що обидва протилежні політико-економічні типи спілкування між країнами, які належать до будь-якої з існуючих систем, представляють всесві-тнє господарство як метасистему взаємин для країн сучасної епохи. Двоєдиний характер охоплюваних цією метасистемою взаємин ка-піталістичних - в одних держав, соціалістичних - в інших виражає перехідний історичний зміст всесвітнього господарства сучасної епохи" [52].
При такому розумінні всесвітнього господарства, що склада-ється на основі різносистемних, украй складних, діалектично супе-речливих відносин і процесів, їх взаємодія, певне "вирівнювання" відбувається на базі закону вартості, універсального й у цьому змі-сті "нейтрального".
Закон вартості неухильно діє при капіталізмі, соціалізмі, і в цьому змісті він універсальний чи нейтральний. Дія його зв'язує економічні відносини між соціалістичними, капіталістичними і кра-їнами, що розвиваються, формує міжсистемні відносини, сучасні міжнародні економічні відносини.
Дія закону вартості викликає необхідність приведення націо-нальних вартостей до єдиної інтернаціональної, що відбиває суспі-льно необхідні витрати праці при середньосвітових умовах виробництва. Іншими словами, мова йде про об'єктивну основу форму-вання середньосвітових галузевих цін, що мають величезне значен-ня в умовах різкого нарощування експортно-імпортних операцій. Звідси випливає, що закон вартості є не просто специфічним зако-ном капіталістичного виробництва, а й універсальним законом то-варного виробництва взагалі. Його повне використання дає можли-вість враховувати зрушення, що відбуваються у науково-технічному прогресі, особливо в машинобудуванні, і тим самим формувати умови для цінового впливу на якість виробів, їх асорти-мент, витрати й т.ін. З іншого боку, врахування й орієнтація внут-рішніх цін на ціни світового ринку - свого роду показник правиль-ного використання господарською практикою закону вартості, іг-норування якого в довгостроковій перспективі веде економіку до глибоких деформацій.
Д. Рікардо показав, що міжнародний обмін можливий і бажаний в інтересах усіх сторін. Він визначив ту цінову зону, всередині якої об-мін вигідний для кожного. У своїх "Принципах політичної економії"' (1848) Стюарт Міль показав, при якій ціні здійсниться обмін.
Відповідно до Стюарта, ціна обміну встановлюється за зако-ном попиту на такому рівні, що сукупність експорту кожної країни дає змогу оплачувати сукупність її імпорту. Цей закон міжнародної вартості, що ґрунтується на принципах функціонування в націона-льній економіці, дає можливість Стюарту Мілю провести ієрархію інтересів, які може становити міжнародна торгівля для різних кра-їн. У трьох цитатах добре викладені його міркування.
"Коли дві країни обмінюють свої товари, цінова вартість цих товарів установиться сама по собі відповідно до схильностей і ре-сурсів обох країн таким чином, щоб необхідної кожній стороні кі-лькості товарів, які вона імпортує від свого сусіда, в точності ви-стачало для оплати одних іншими" [39].
"Вартість, за якою одна країна обмінюється своїм продуктом із закордонними країнами, залежить від величини та розтяжності (тобто від еластичності) їх попиту на її товари, порівняно до її по-питу на їхні товари .

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Основи формування міжнародної вартості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок