Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Підвищення екологізації агропромислового виробництва в умовах переходу до ринкової економіки

Підвищення екологізації агропромислового виробництва в умовах переходу до ринкової економіки

Назва:
Підвищення екологізації агропромислового виробництва в умовах переходу до ринкової економіки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,04 KB
Завантажень:
348
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Підвищення екологізації агропромислового виробництва в умовах переходу до ринкової економіки


Сучасний етап переходу до ринкових відносин характеризується посиленням руйнів-них тенденцій у розвитку агропромислового виробництва. Важливого значення в цей період набуває визначення та вирішення проблем раціонального використання природно-ресурсного потенціалу території, досягнення екологічної рівноваги між виробництвом і ступенем безпеки навколишнього середовища, упровадження заходів щодо екологізації агропромислового виробництва.
Особливої актуальності набувають проблеми поглиблення екологізації агропроми-сло-во-го виробництва. Екологізація виробництва передбачає використання чинників природоохоронного, об’єктозахисного, агрозоотехнічного, лісомеліоративного, середо-ви-щовідновного характеру, які сприяють приведенню в екологічну рівновагу природно-го середовища і збереження здоров’я і працездатності населення, що є важливим завданням реалізації екологічної політики держави на сучасному етапі розвитку продуктивних сил.
Вирішення питань раціонального природокористування висвітлюється у наукових дослідженнях, проведених у Раді по вивченню продуктивних сил НАН України відомими вченими С.І. Дорогунцовим, П.П. Борщевським, Б.М. Данилишиним, Л.Г. Чернюк, Л.В. Дейнеко, В.С. Міщенко, М.А. Хвесиком та іншими [1–10]. Дана стаття присвячена питанням підвищення екологізації аграрної ланки агропромислового комплексу (АПК) та заходам природоохоронної діяльності в харчовій промисловості; визначення основних напрямів екологізації в харчовій промисловості як одній з найважливіших складових АПК; удосконалення економічного механізму природокористування та посилення в ньому екологічної складової. Усе це сприятиме більш повній реалізації державної екологічної політики в сучасних умовах господарювання.
Протягом останнього десятиріччя законодавчими органами України розроблено та здійснюється цілий комплекс заходів, спрямованих на вирішення завдань нового етапу розвитку. Він містить у собі прийняття природоохоронного законодавства, внесення відповідних змін у податкову систему, застосування різноманітних інструментів екологіч-ної політики.
У Концепції національної програми охорони природного середовища в Україні, розробленій Міністерством екобезпеки України, проголошено цілий комплекс питань оздоровлення стану навколишнього середовища на перспективу. Найважливішими з них постають питання перебудови системи управління природокористуванням, намічені конкретні заходи, пов’язані з підвищенням ролі природоохоронного законодавства, ефек-тивного функціонування нормативного забезпечення, а також налагодження еконо-міч-ного механізму охорони довкілля.
В АПК такий механізм повинен базуватися на поєднанні законів розвитку природи й економіки, встановленні чітких екологічних обмежень при веденні господарської діяльно-сті для збереження соціально-екологічної стабільності території і соціально-екологічного захисту населення від інтенсивного впливу АПК; удосконалення системи платежів за використання природних ресурсів і суворого дотримання їх; урахування екологічних факто-рів при оподаткуванні природокористувачів; упорядкування заходів щодо охоро-ни, відтворення і збереження природних ресурсів.
Економічна сутність екологізації агропромислового виробництва полягає у раціона-лізації виробничо-економічних відносин у галузі використання, відтворення продуктив-них сил у межах, безпечних для навколишнього середовища. При цьому навколишнє середовище сприймається у стані, що не спричиняє шкоди життєдіяльності людей.
Антропогенне забруднення навколишнього середовища відбувається внаслідок діяльності існуючих підприємств і виробництв, причому при звичайному режимі роботи негативний вплив може бути незначний, але він має тенденцію до накопичення, не кажучи вже про аварійні явища. Прогнозування можливих явищ проводиться на основі аналізу технічного і технологічного стану підприємства і виробництв галузей з урахуванням впливу різних факторів – територіальних складових, сировинних ресурсів (прикладом якого може бути функціонування тваринницьких комплексів) тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Підвищення екологізації агропромислового виробництва в умовах переходу до ринкової економіки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок