Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку.

Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку.

Назва:
Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,77 KB
Завантажень:
101
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку.


План.
Видатки бюджету на економічну діяльність.
Видатки бюджету на науку.


Видатки бюджету на економічну діяльність.
На перехідному етапі економіки України важливою є роль бю-джетного фінансування. Бюджетні видатки мають спрямовуватися насамперед на стабілізацію економіки, створення необхідного рин-кового середовища, підтримання пріоритетних і базових галузей еко-номіки, розвиток наукомістких технологій, підтримання в належно-му стані екології.
Основні напрями розвитку економіки визначаються Кабінетом Міністрів України, установами Академії наук України із залучен-ням інших зарубіжних і вітчизняних фахівців та науково-дослід-них установ.
На найближчу перспективу пріоритетними галузями народного господарства є енергетика, суднобудування, літакобудування, кос-мічна галузь, металургія, сільське господарство. Саме вони в комп-лексі з інфраструктурою визначають економічний поступ України, забезпечують значні валютні надходження, зовнішньоекономічний імідж України. Оскільки на зовнішньому ринку діє жорстка кон-куренція, на перехідному етапі держава має підтримувати експортні галузі.
Видатки бюджету на економічну діяльність здійснюються через такі форми фінансування:
капіталовкладення;
операційні витрати;
кредити і дотації.
Фінансування капіталовкладень може здійснюватись за дво-ма напрямами:
а) у відомчому розрізі;
б) у розрізі інвестиційних проектів.
Галузевий (відомчий) підхід полягає в тому, що загальна сума виділених бюджетом капіталовкладень направляється міністерст-вам і відомствам, які, в свою чергу, розподіляють цю суму між підприємствами та організаціями. Цей підхід є основним в Украї-ні, хоча має недолік — розпорошення коштів.
Фінансування інвестиційних проектів, навпаки, дозволяє кон-центрувати ресурси на реалізації.осповних завдань.
Обсяг капіталовкладень, що фінансуються з бюджету, визна-чається двома чинниками:*
можливостями бюджету;*
наявністю необхідних та ефективних проектів.
Виділення з бюджету фінансування на капіталовкладення на даний час не має жодної нормативної бази (наприклад, відповід-но до Закону України «Про освіту» щорічно на її фінансування повинно виділятись 10 % національного доходу і хоча, як прави-ло, цього розміру не додержуються, але база для планування іс-нує). Тобто планування капіталовкладень йде від досягнутого рі-вня, а не від потреб.
Вартість інвестиційних проектів визначається в їх коштори-сах. Виділення бюджетних асигнувань на капіталовкладення при фінансуванні інвестиційних проектів здійснюється на конкурсній основі таким чином:
1. На підставі визначених критеріїв (термін окупності, рента-бельність, мінімальність ризиків та економічна ефективність і со-ціальна значимість проекту) здійснюється конкурсний відбір проектів.
2. Проводиться тендер (конкурс) серед виконавців того чи ін-шого проекту.
В основі механізму виділення коштів на капіталовкладення лежать потреби у забезпеченні певних темпів економічного зрос-тання (приріст ВВП).
Операційні витрати, які являють собою видатки бюджету на утримання виробничої інфраструктури, включають:
фінансування геолого-розвідувальних робіт;
фінансування лісового і водного господарства;
землевпорядкувальні роботи;
заходи по боротьбі зі шкідниками рослин, хворобами тварин та епідеміями;
утримання насіннєвих станцій і племінних господарств.
Фінансування геолого-розвідувальних робіт проводиться за рахунок двох джерел: бюджету та коштів підприємств. З бю-джету фінансуються роботи з пошуку нових родовищ корисних копалин, за рахунок підприємств видобувної промисловості — роботи в межах існуючих родовищ.
Фінансування бюджетом геолого-розвідувальних робіт забез-печується спеціальним компенсаційним доходом — відрахуван-нями на геолого-розвідувальні роботи, які вносять до бюджету підприємства видобувної промисловості. Обсяги фінансування і суми надходжень відрахувань між собою врівноважені, але не збалансовані. Щороку існують незначні відхилення між цими по-казниками. Залишок відрахувань використовується у поточному році на фінансування інших видатків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок