Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства

Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства

Назва:
Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,33 KB
Завантажень:
350
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства


Курс на побудову ринкової економіки об’єктивно потребує створення конкурентного середовища в країні, що, у свою чергу, породжує необхідність досягнення конкурентоспроможності суб’єктами господарювання, у тому числі й закладами ресторанного господарства.
Конкуренція в ресторанному господарстві має певні особливості:
1. Заклади ресторанного господарства, як правило, орієнтовані на територіально обмежений ринок, розміри якого залежать від місцезнаходження підприємства, транспортної доступності його для споживачів.
2. Частина закладів ресторанного господарства, зокрема кращі ресторани, можуть конкурувати між собою у загальноміському масш-табі на сегменті ринку по обслуговуванню святкових заходів, ділових зустрічей, туристів тощо.
3. Загальнодоступні заклади ресторанного господарства, як пра-вило, працюють в умовах досконалої конкуренції, для якої харак-терно:
наявність великої кількості закладів ресторанного господарства різних типів, що вирішують широкий чи вузький (спеціалізований) асортимент продукції на однорідному сегменті ринку, задовольняючи різнобічні потреби населення в харчуванні;
можливий вхід на ринок (вихід з ринку) при незначних обсягах капіталу (низькому рівні витрат).
4. Особливий характер конкуренції, пов'язаний з виконанням закладами ресторанного господарства функцій виробництва продук-ції, її реалізації і організації споживання. Це вимагає, з одного боку, врахування можливостей виробництва певного обсягу продукції, за-безпечення її якості, а з іншого, запитів споживачів, їх платоспро-можність та інші.
Основними способами конкурентної боротьби є цінова і нецінова конкуренція. Перша пов'язана зі зниженням цін у цілому, у певні проміжки часу, чи на певні види продукції. Підставою для таких дій є зниження витрат виробництва і обігу, пільги, що надаються при орга-нізації харчування для певних категорій споживачів. Часто це пов'я-зано зі значними обсягами випуску продукції, а також тоді, коли під-приємець свідомо йде на втрату частини прибутку для розширення або завоювання частки ринку.
Нецінова конкуренція займає більш вигідне поло-ження на ринку завдяки високій якості продукції і послуг, вигідному розміщенню підприємства, особливому його іміджу тощо.
Показник конкурентоспроможності підприємств харчування включає два критерії оцінки: критерій, що відображає ступінь задоволення споживачів якістю продукції та послуг і критерій ефективності функціонування господарюючої системи, які вимірюються за допомогою двох комплексних показників.
Перший показник характеризує рівень конкурентоспроможності продукції і послуг підприємства харчування (товарної маси) і визначається шляхом співвідношення фактичної оцінки якості продукції і послуг по даному підприємству до найкращої оцінки цього показника по даній сукупності.
Другий показник характеризує рівень ефективності функціонування господарчої системи і визначається шляхом співвідношення фактичної оцінки ефективності функціонування господарчої системи даного підприємства харчування до найкращої оцінки цього показника по даній сукупності.
Чим ближчий є показник конкурентоспроможності підприємства до одиниці, тим вища його конкурентоспроможність і навпаки.
Конкуренція має як позитивні, так і негативні наслідки. До пози-тивних належать: гнучке пристосування до попиту, підвищення якості продукції і послуг, висока продуктивність праці, мінімізація витрат виробництва та обігу, активізація інноваційних процесів.
Посилення конкурентної боротьби призводить до банкрутства підприємств, які неспроможні протистояти своїм конкурентам.
Для оцінки конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства застосовують наступні методи: рангів, балів, різниць, оцінки досягнення рівноваги, еталону (графічний). Найбільш доступний для оцінки показників якості продукції і послуг в підприємствах харчування є метод балів.
При визначенні якості різноманітних показників ми використовували комплексний метод, що виражається в оцінці рівня одним числом, який складається у результаті об'єднання одиничних показників в один комплексний показник.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Методи оцінки конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок