Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Сучасний розвиток малого підприємництва в Україні

Сучасний розвиток малого підприємництва в Україні

Назва:
Сучасний розвиток малого підприємництва в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,46 KB
Завантажень:
177
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Сучасний розвиток малого підприємництва в Україні


Сучасна парадигма розвитку малого під-приємництва в Україні закріплена у Конститу-ції України і гарантує право на приватну вла-сність та право на зайняття підприємницькою діяльністю [1, с. 42-48]. Дана тема є досить актуальною. Зацікавленість дер-жави в розвитку малого бізнесу полягає, на-самперед, у вдосконаленні структури ринку, органічному синтезі підходів державної полі-тики регулювання малого бізнесу. Наразі стратегічними напрямами державної політики в контексті економічної глобалізації є підтри-мка малого підприємництва як невід'ємна складова діяльності уряду України, що має здійснюватись шляхом створення сприятли-вих умов для залучення інвестиційних ресур-сів, накопичення капіталу у цьому секторі економіки.
Завдання цієї роботи наступні:
визначити напрями розвитку малого підприємства України в контексті економічної глобалізації;
здійснити аналіз динаміки розвитку малих підприємств за формами власності та ви-дами економічної діяльності;
виявити пріоритети вдосконалення окре-мих видів діяльності малих підприємств за рахунок наукового підходу до розвитку стимулюючих заходів щодо підвищення продуктивності праці й забезпечення ви-сокої якості обслуговування споживачів.
Метою роботи є вивчення та аналіз сучасного стану малого підприємництва в Україні та розробка конкретних пропозицій щодо його вдосконалення.
Входження України в стан економічної стабілізації визначає особливу актуальність стратегії широкомасштабного розвитку мало-го підприємництва, формування відкритої економічної моделі в нашій країні. Ця страте-гія складається з багатьох напрямів. Важливе місце посідає питання зміцнення економіки держави, що є одним із головних чинників підвищення конкурентоспроможності держа-ви на міжнародних ринках. Все це вимагає від державних органів формувати чітку, проду-ману стратегію розвитку малого бізнесу, яка врахувала б особливості потенціалу України[7].
Практично в усіх розвинутих країнах дер-жава бере активну участь у формуванні та розвитку підприємницької діяльності, підтри-мці найбільш доцільних і ефективних напря-мів. В Україні реалізація програми Уряду що-до підтримки малого підприємництва дала змогу розв'язати комплекс проблем. Зокрема, на початок 2006 р. в країні зареєстровано 295,1 тис. малих підприємництв різноманіт-них форм власності, що на 77,2 тис. одиниць, або на 35,4% більше, ніж у 2000 р. На цю са-му дату середньорічна кількість найманих працівників малих підприємств становила 1,8 млн осіб порівняно з 1,7 млн, або збіль-шилась на 5,9% порівняно з 2000 р. На 10 тис. наявного населення кількість малих підприємств на 01.01.2006 р. становила 63 одиниці і збільшилась на 19 одиниць, або в 1,4 раза, при цьому у 2005 р. середньорічна кількість найманих працівників малого бізнесу становила 19,6% до кількості найманих пра-цівників підприємств - суб'єктів підприємни-цької діяльності та зросла на 4,5 відсоткових пункта, або в  1,3 раза порівняно з 2000 р.[2, С 319].
Економічні перетворення, що відбуваються в Україні, спонукають до переосмислення змісту багатьох економічних категорій, їх ролі в діяльності малих підприємств, розширення можливостей управління чинниками впливу на ефективність функціонування цих суб'єктів в умовах ринку та економічної глобалізації.
Аналіз основних показників малих підпри-ємств за формами власності у 2005 р. показує, що пріоритетні напрями розвитку надавалась приватним формам господарювання, питома вага яких становила - 95,1%, а комунальна та комунальна корпоративна - 3,9, державна та державна корпоративна всього 1,0% від кіль-кості підприємств, що мали доходи від реалізації продукції, робіт та послуг. Як видно із табл. 1. приватні підприємства одержали 96,2% доходу від реалізації продукції, робіт та послуг, комунальні та комунальні корпоратив-ні - 2,7, державні та державні корпоративні лише 1,1%. В умовах ринкової економіки вкладання капіталу має бути ефективним. У даному випадку йдеться про ефективне вико-ристання капіталу, пов'язаного з виробницт-вом і реалізацією продукції, товарів (робіт, по-слуг) та одержання прибутку від реалізації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Сучасний розвиток малого підприємництва в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок