Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> реферат на тему: Біржа

Загрузка...

Біржа / сторінка 3

Назва:
Біржа
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,06 KB
Завантажень:
361
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 

Акції можуть бути видані одержувачу (покупцю) тільки після пов-ної оплати їх вартості.
Акціонерне товариство може викуповувати в акціонера акції, що належать йому, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загаль-них зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних акціо-нерним товариством власних акцій.
Виплата доходу по акціях
Дивіденди по акціях виплачуються за підсумками року в порядку, передбаченому статутом акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженні після сплати встановлених законо-давством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит.
Облігації
Основні характеристики облігацій
Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номі-нальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску). Облігації усіх видів розповсюджуються серед підприємств і гро-мадян на добровільних засадах.
Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою 50 карбованців. Номінальна вартість облігації більша 50 карбованців повин-на бути кратною мінімальній вартості облігації.
Випускаються облігації таких видів:
а) облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик;
6) облігації підприємств.
Облігації підприємств випускаються підприємствами усіх перед-бачених законом форм власності, об'єднаннями підприємств, акціо-нерними та іншими товариствами і не дають їх власникам права на участь в управлінні.
Умови випуску і розповсюдження облігацій підприємств виз-начаються цим Законом, іншими актами законодавства України і стату-том емітента.
Облігації можуть випускатися іменними і на пред'явника, про-центними і безпроцентними (цільовими), що вільно обертаються або з обмеженим колом обігу.
Облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик випуска-ються на пред'явника.
Обов'язковим реквізитом цільових облігацій є зазначення товару (послуг), під який вони випускаються.
Облігації підприємств повинні мати такі реквізити: найменування цінного паперу - "облігація", фірмове найменування і місцезнаходження емітента облігацій; фірмове найменування або ім'я покупця (для іменної облігації); номінальну вартість облігації; строки погашення, розмір і строки виплати процентів (для процентних облігацій); місце і дату ви-пуску, а також серію і номер облігації; підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи, печатку емітента.
Крім основної частини до облігації може додаватися купонний лист на виплату процентів.
Купон на виплату процентів повинен містити такі основні дані: порядковий номер купона на виплату процентів; номер облігації, по якій виплачуються проценти; найменування емітента і рік виплати процентів.
Облігації, запропоновані для відкритого продажу з наступним вільним обігом (крім безпроцентних облігацій), повинні містити купон-ний лист.
Рішення про випуск облігацій
Рішення про випуск облігацій внутрішніх республіканських і місцевих позик приймається відповідно Кабінетом Міністрів України і місцевими Радами народних депутатів.
У рішенні повинні визначатися емітент, умови випуску і порядок розміщення облігацій.
Рішення про випуск облігацій підприємств приймається емітентом і оформляється протоколом.
Протокол рішення про випуск облігацій підприємств повинен обов'язково містити: фірмове найменування емітента облігацій та його місцезнаходження; відомості про статутний фонд, господарську діяльність і службових осіб емітента; найменування контролюючого органу (ауди-торської фірми); дані про розміщення раніше випущених цінних паперів; мету випуску і вид облігацій (іменні чи на пред'явника); загальну суму емісії, кількість і номінальну вартість облігацій; кількість учасників голо-сування; порядок випуску облігацій та виплати доходів по них; строки повернення коштів при відмові від випуску облігацій; строки продажу відповідних товарів або надання відповідних послуг по цільових облі-гаціях; порядок повідомлення про випуск та розміщення облігацій; поря-док оплати облігацій.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Біржа

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок