Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> реферат українською: Біржа

Біржа / сторінка 5

Назва:
Біржа
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,06 KB
Завантажень:
362
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 

Ощадні сертифікати видаються строкові (під певний договірний процент на визначений строк) або до запитання, іменні та на пред'яв-ника.
Іменні сертифікати обігу не підлягають, а їх продаж (відчуження) іншим особам є недійсним.
Ощадні сертифікати повинні мати такі реквізити: найменування цінного паперу - "ощадний сертифікат", найменування банку, що випус-тив сертифікат, та його місцезнаходження; порядковий номер сер-тифіката. дату випуску, суму депозиту, строк вилучення вкладу (для строкового сертифіката), найменування або ім'я держателя сертифіката (для іменного сертифіката); підпис керівника банку або іншої уповноваженої на це особи, печатку банку.
Придбання ощадних сертифікатів
Підприємства і громадяни придбають сертифікати за рахунок коштів, передбачених статтею 12 цього Закону.
Виплата доходу по ощадних сертифікатах
Доход по ощадних сертифікатах виплачується при пред'явленні їх для оплати в банк, що їх випустив.
У разі коли власник сертифіката вимагає повернення депонованих коштів по строковому сертифікату раніше обумовленого в ньому строку, то йому виплачується понижений процент, рівень якого визначається на договірних умовах при внесенні депозиту.
Основні характеристики векселів
Вексель - цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобо-в'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
Випускаються такі види векселів: простий, переказний.
Простий вексель містить такі реквізити:
а) найменування - "вексель";
б) просту і нічим не обумовлену обіцянку сплатити визначену суму;
в) зазначення строку платежу;
г) зазначення місця, в якому повинен здійснитись платіж;
д) найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений;
е) дату і місце складання векселя;
є) підпис того, хто видає документ (векселедавця).
Переказний вексель повинен містити крім реквізитів, перед-бачених у підпунктах "а", "в - є" частини третьої цієї статті, також:
просту і нічим не обумовлену пропозицію сплатити певну суму;
найменування того, хто повинен платити (платника).
Документ, у якому відсутній будь-який з реквізитів, вказаних у частинах третій і четвертій цієї статті, відповідно для простого і переказного векселів, не має сили простого або переказного векселя, за винят-ком таких випадків:
а) вексель, строк платежу по якому не вказано, розглядається як такий, що підлягає оплаті по пред'явленні;
б) при відсутності особливого зазначення місце, позначене поруч з найменуванням платника (місце складання документа - для простого век-селя), вважається місцем платежу і одночасно місцем проживання плат-ника (векселедавця - для простого векселя);
в) вексель, в якому не вказано місце його складання, визнається підписаним у місці, позначеному поруч з найменуванням векселедавця.
Порядок випуску та обігу векселів визначається Кабінетом Міністрів України.
РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Реєстрація випуску цінних паперів
Емітент має право на випуск акцій, облігацій підприємств з мо-менту реєстрації цього випуску у відповідному фінансовому органі.
Якщо подані для реєстрації акції, облігації підприємств пропону-ються для відкритого продажу, тобто призначені для розміщення між юридичними особами і громадянами, коло яких заздалегідь визначити неможливо, то емітент зобов'язаний подати фінансовому органу для реєстрації також інформацію про випуск цих цінних паперів.
Емітент зобов'язаний подати органу, що реєструє випуск цінних паперів або інформацію про випуск цінних паперів, баланс та довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).
(статтю 22 доповнено частиною третьою Законом N 90/95 від 14.03.95р.)
Порядок реєстрації випуску акцій, облігацій підприємств, а також інформації про їх випуск визначається Кабінетом Міністрів України або за його дорученням - Міністерством фінансів України.
Реєстрація випуску цінних паперів повинна бути проведена не пізніш як за 30 днів з моменту подачі заяви з доданням необхідних доку-ментів.
Фінансовий орган, який реєструє випуск цінних паперів або інформацію про випуск цінних паперів, зобов'язаний перевіряти відпо-відність поданих емітентом документів вимогам законодавства України.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Біржа

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок