Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Біржа

Загрузка...

Біржа

Назва:
Біржа
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,06 KB
Завантажень:
361
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Біржа


ЦІННІ ПАПЕРИ, ПОРЯДОК ЇХ ВИПУСКУ ТА ОБІГУ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Поняття цінних паперів
Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право во-лодіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.
Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінні папери, якщо інше не передбачено цим Законом або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи).
Цінні папери на пред'явника обертаються вільно.
Цінні папери можуть бути використані для здійснення розра-хунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів.
Відновлення втрачених іменних цінних паперів провадиться дер-жавними органами, підприємствами, установами і організаціями, що ви-пустили ці папери.
Спадкоємство цінних паперів здійснюється відповідно до цивіль-ного законодавства України.,
Поняття, особливі умови випуску, використання та обігу привати-заційних паперів визначаються спеціальним законодавством України.
Порядок обігу цінних паперів, випущених Союзом РСР, іншими союзними республіками і розміщених на території України, регулюється цим Законом, іншими актами законодавства України, а також договора-ми України з Союзом РСР і відповідними союзними республіками.
Емітент цінних паперів
Емітент цінних паперів - юридична особа, яка від свого імені ви-пускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випли-вають з умов їх випуску (надалі - емітент).
Емітент повинен усі зобов'язання, що виникають у зв'язку з ви-пуском цінних паперів, виконувати в строки і в порядку, передбачені цим Законом, іншими актами законодавства України, а також рішеннями про випуск цінних паперів.
Права і обов'язки щодо цінних паперів виникають з моменту їх передачі емітентом або його уповноваженою особою одержувачу (покуп-цю) чи його уповноваженій особі.
Види цінних паперів
Відповідно до цього Закону в Україні можуть випускатися і обер-татися такі види цінних паперів:
акції;
облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик;
облігації підприємств;
казначейські зобов'язання республіки;
ощадні сертифікати;
векселі;
приватизаційні папери.
Акції
Основні характеристики акцій
Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціо-нерного товариства.
Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та простими. Громадяни вправі бути власниками, як правило, іменних акцій.
Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться товариством. До неї має бути внесено відомості про кожну іменну акцію, включаючи відомості про власника, час придбання акції, а також кількість таких акцій у кожного з акціонерів.
По акціях на пред'явника у книзі реєструється їх загальна кількість.
Привілейовані акції дають власникові переважне право на одер-жання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним товари-ством, якщо інше не передбачено його статутом.
Привілейовані акції можуть випускатися із фіксованим у процен-тах до їх номінальної вартості щорічно виплачуваним дивідендом. Випла-та дивідендів провадиться у розмірі, зазначеному в акції, незалежно від
розміру одержаного товариством прибутку у відповідному році. У тому разі коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплати дивіденді!1, по привілейованих акціях провадиться за рахунок резервного фонду.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Біржа

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок