Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Державна концепція та практичні напрямки розвитку малого підприємництва в Україні

Державна концепція та практичні напрямки розвитку малого підприємництва в Україні

Назва:
Державна концепція та практичні напрямки розвитку малого підприємництва в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,21 KB
Завантажень:
306
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
РЕФЕРАТ
Державна концепція та практичні напрямки розвитку малого підприємництва в Україні


План


ВСТУП
Актуальність теми. Світовий досвід і практика переконують, що важливим елементом ринко-вої економіки є існування і взаємодія великих, середніх і малих підприємств. При цьому мале підприємництво розглядається не лише як додаток до велико-го виробництва, а й як самостійна форма функціонування і розвитку сучасних продуктивних сил — гнучка, життєздатна, ефективна, прогресивна.
Особливе значення малого бізнесу у перехідний до ринкових відносин пе-ріод виявляється у структурній перебудові економіки, прискоренні науково-технічного прогресу, стимулюванні й розвитку економічної конкуренції, фор-муванні нового соціального прошарку підприємців-власників та у розв'язанні багатьох інших соціально-економічних проблем. Малі форми підприємницт-ва відіграли провідну роль у створенні ефективної ринкової економіки бага-тьох держав світу, що викликає актуальність дослідження становлення малого бізнесу в Україні.
Підтримка становлення та розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ) в Україні є одним з визначальних пріоритетів державної політики з перших років економічних реформ. Вагома роль малих і середніх підприємств у забезпеченні конкурентного середовища, гнучкості національної економіки, зайнятості та доходів населення здобула широке визнання на всіх рівнях та знайшла свій вияв у здійсненні спеціальних заходів державної політики щодо підтримки розвитку малого бізнесу в Україні.
В роботі зроблено спробу встановити роль та місце малого і середнього бізнесу в перехідній економіці, особливості його функціонування в умовах властивої сучасному етапу розвитку України, оцінити ефективність державної політики підтримки малого і середнього бізнесу в Україні та висунути конкретні рекомендації щодо підвищення її дієвості.


1. СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Станом на 1.01.2003 р. в Україні функціонувало 2660 тис. суб'єктів мало-го підприємництва, з них: 248 тис. малих підприємств та 2412 тис. фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Малі підприємства становили (МП) 83,8% у загальній кількості підприємств — суб'єктів підприємницької діяльності. Середньорічна кількість працюючих на МП досягла 1893 тис. осіб (на 4,7% вище, ніж у 2002 р.). Малі підприємства забезпечували 18,7% зай-нятості в країні та близько 8% загального виробництва продукції (робіт, по-слуг) Бобров Є. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитування малого та середнього бізнесу // Фінанси України. – 2004. - №1. – С.103-108.
. Як вказують наведені вище дані, роль малого та середнього бізнесу в економіці України досить незначна
Значно вища вона у розвинутих країнах. Малий та середній бізнес є основою багатьох економік. Відповідно до недавнього дослідження, більше 90% компаній в розвинутих країнах є МСП. Вони забезпечують більше 40% валового національного продукту розвинутих країн, більше 60% усіх робочих місць. На частку МСП приходиться 26,9% нових патентів. МСП заробили репутацію інноваційних компаній, що швидко і гнучко реагують на зміни ситуації на своїх ринках.
Якщо в Україні на кінець 2002 р. інтенсивність МБ - кількість МП у роз-рахунку на 10 тис. чол. населення - становила 51 од., то порівняння цього показника з аналогічними у деяких країнах ринкової економіки (Велика Британія — 460, Німеччина — 370, Франція — 350) говорить про те, що україн-ські МСП досі не набули «критичної маси», потрібної для ефективного функціону-вання економіки. Треба погодитися з думкою деяких фахівців в тому, що потреби господарства України вимагають збільшен-ня інтенсивності МП у 3—4 рази Табаченко О. Мале підприємництво в Україні та Росії відбулося// Урядовий кур’єр від 5.09.2002 р. –С.7..
Щодо галузевої структури малого підприємництва, то на 01.01.2003 р. частка промислових підприємств у загальній чисельності українських МП становила 16,4%, частка будівничих МП - 8,6%, а питома вага МП, зайнятих оптовою та роздрібною торгівлею (включаючи торгівлю транспортними засобами та послуги з їх ремонту) - 40,6% [12].

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Державна концепція та практичні напрямки розвитку малого підприємництва в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок