Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Роль соціально-психологічних факторів в управлінні плинністю кадрів промислових підприємств

Роль соціально-психологічних факторів в управлінні плинністю кадрів промислових підприємств

Назва:
Роль соціально-психологічних факторів в управлінні плинністю кадрів промислових підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,48 KB
Завантажень:
145
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Роль соціально-психологічних факторів в управлінні плинністю кадрів промислових підприємств


Трудові ресурси підприємства – основна рушійна сила в розвитку народного госпо-дарства країни. Останнім часом виникла нагальна потреба оновлення якісного складу і досягнення кількісного паритету в балансі робочої сили на підприємстві. Відродження ви-робництва в Україні неможливе без достатньої наявності трудових ресурсів з високи-ми професійно-кваліфікаційними характеристиками, які роблять їх конкурентоспромож-ними в жорстких ринкових умовах. Для того, щоб мати робочу силу, яка відповідає рин-ко-вим вимогам, необхідна доскональна система управління персоналом на підприємст-ві.
Управління трудовими ресурсами – проблема соціальна. На сьогодні український ринок праці не в змозі урівноважити попит і пропозицію робочої сили. Соціально-еконо-мічна нестабільність у суспільстві, яка характерна для України, боротьба підприємств за виживання в новому ринковому середовищі відсунула соціальні та психологічні питан-ня в управлінні трудовими ресурсами на другий план. Це не означає, що необхідність такої роботи втрачає свою актуальність. Якраз навпаки, посилення процесів економіч-ного зростання в країні вимагає активізації соціально-психологічних аспектів управління трудовими ресурсами.
Проблемі впливу соціально-психологічних факторів на управління персоналом під-приємства (установи) присвячені праці таких російських вчених: І.Т. Бєляєва, С.А. Нау-мова, В.А. Ядова, Б.М. Генкіна, А.Я. Кібанова, А.А.Дикарєва, В.А. Дятлова, Р.П. Ко-ло-сова,  Г.В. Щокіна та інші. Серед вітчизняних учених внесок у дослідження про-блеми зробили А.М. Колот, В.М.Петюх, А.С. Аронін, О.В. Крушельницька, Д.П. Мель-ничук, Г.А.Дорошенко, І.Д. Крижко, В.В. Шпанлинський, Г.Т. Головченко та інші.
На нашу думку, доцільно звернути увагу на більш детальне вивчення ролі соціально-психологічних факторів в управлінні плинністю кадрів на підприємстві, оскільки надмір-на плинність кадрів перешкоджає досягненню стійкості і рівноваги промислово-еконо-мічних систем, впливає на якість праці та обсяг отриманого прибутку підприємств; залу-чен-ня нових робітників коштує дорожче, ніж навчання своїх. Увага, яка приділяється врахуванню соціально-психологічних тенденцій, забезпечить ріст соціальної ефектив-ності, яка поряд з економічною є найважливішою передумовою успіху підприємства і його персоналу.
У статті зроблено спробу визначити особливості впливу соціально-психологічних факторів на плинність кадрів промислових підприємств у період переходу до ринкових відносин.
Теоретичною і методологічною основою дослідження є сучасна економічна теорія управління, фундаментальні роботи вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, які містять аналіз проблеми ефективності використання трудових ресурсів підприємства. При дослідженні проблеми використано методи статистичного аналізу, логічного уза-галь-нення, системного підходу, соціального аналізу.
Об’єктом дослідження виступають трудові ресурси підприємств.
Предметом дослідження є сукупність соціально-економічних відносин, які утворюють-ся і проявляються підчас функціонування системи управління трудовими ресурсами на підприємстві (в установі).
До останнього часу поняття „управління персоналом” в нашій управлінській практиці не існувало. Щоправда, система управління кожної організації мала функціональну підсистему – управління кадрами і соціальним розвитком колективу, але більшу частину проблеми з управління кадрами виконували лінійні керівники підрозділів.
Основним структурним підрозділом з управління кадрами в організації є відділ кадрів, на який покладено функції з прийому і звільнення робітників, а також з організації нав-чан-ня, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів. Відділи кадрів не є ні методич-ним, ні інформаційним, ні координуючим центром кадрової роботи. Вони структурно роз’єднані з відділами організації праці і заробітної плати, відділами охорони праці і техніки безпеки, юридичними відділами та іншими підрозділами, які виконують функції управління кадрами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Роль соціально-психологічних факторів в управлінні плинністю кадрів промислових підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок