Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Інструментарій управління агробізнесом

Інструментарій управління агробізнесом

Назва:
Інструментарій управління агробізнесом
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,06 KB
Завантажень:
176
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Інструментарій управління агробізнесом


Здійснення ефективного управління в аграрному секторі економіки вимагає як прий-няття оптимальних рішень, так і їх узгодження в розподіленому середовищі на різних ета-пах діяльності сільськогосподарських підприємств. Швидкий розвиток інформаційних технологій надає можливість значно полегшити процес управління в аграрних господар-ствах. Із появою об’єктно-орієнтованих технологій стає можливим перехід до систем мас-штабу підприємства з об’єктами, які розподілені між багатьма комп’ютерами, здатних обмінюватись інформацією незалежно від операційної системи, платформи і мови програ-мування.
Із метою узгодження та прийняття розподілених управлінських рішень пропонується система моделей таких різних функціональних блоків, як технології, планування вироб-ництва, забезпечення ресурсами, збут продукції, фінанси, маркетинг, бухгалтерія, аналіз функціонування господарства, що реалізують конкретні завдання аграрних підприємств.
За даними первинного обліку господарських операцій складається бухгалтерський баланс і звітність підприємства, в яких відображаються діяльність господарства, склад і рух засобів і їх джерела [1]. Це – узагальнений бухгалтерський звіт, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів, затрати на продукцію та ін. (табл. 1) (працюють моделі блоку ”Бухгалтерія”).
На основі даних бухгалтерської звітності розраховуються техніко-економічні показ-ни-ки діяльності підприємства для загальної оцінки і порівняння з діяльністю минулих років і з передовими господарствами. Тут також приймаються рішення про подальшу доцільність наступної діяльності підприємства або формуються рекомендації щодо перео-рієнтації господарства, нарощування або скорочення його потенціалу, збільшення обся-гів виробництва (працюють моделі аналізу функціонування і оцінки виробничо-господар-ської діяльності блоку ”Аналіз функціонування господарства”).
Із урахуванням даних аналізу минулої діяльності господарства і прогнозу стану на наступний період ринків сировини, товарів, засобів виробництва, цінних паперів і фінан-сів здійснюється розрахунок і оцінка варіантів діяльності підприємства на наступний період з урахуванням рекомендацій моделей аналізу з нарощування потенціалу, зміни напрямів діяльності, зміни обсягів виробництва. У результаті роботи даного класу моде-лей формується бізнес-план господарства, в якому сформульовані цілі господарства, ок-рес-лений його потенціал, види діяльності, напрями розвитку, вкладання капіталу, допус-тимі і бажані затрати, прибуток і собівартість продукції (діють моделі формування бізнес-плану блоку ”Планування виробництва”).
За визначеними напрямами господарювання, умовами розвитку господарства, наявни-ми ресурсами вибирається оптимальний набір технологій із урахуванням кліматичних умов та вимог сівозмін. З вибраних технологій визначається оптимальний набір техніки, необхідні ресурси та їх норми витрат, майбутні витрати та вихід продукції (працюють мо-де-лі вибору оптимального технологічного комплексу і технічних засобів блоку “Технології”).
На сформованих попередніми блоками умовах за допомогою моделей формування плану виробництва визначаються обсяги виробництва продукції, що забезпечують досяг-нення цілей господарства. Моделі дозволяють коригувати вибір варіантів плану з ураху-ванням побажань управлінців. Крім обсягів виробництва продукції, вибраний варіант плану містить обсяги необхідних ресурсів, затрати на виробництво та прибуток, який цей план дасть можливість одержати. Перш ніж одержаний варіант плану буде рекомен-дований як кінцевий, він передається блокам з забезпечення ресурсами, збуту продукції, фінансів, бюджету господарства для перевірки на можливість побудови під цей план вироб-ництва таких планів реалізації продукції і забезпечення господарства ресурсами та фінансами, які б сприяли досягненню поставленої господарством мети (діє модель фор-му-вання плану виробництва блоку ”Планування виробництва”).
Модель планування виробництва використовується не тільки для побудови плану вироб-ництва, але є засобом узгодження в межах єдиних цілей і можливостей господарства роботи інших моделей, які мають свої цілі і обмеження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Інструментарій управління агробізнесом

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок