Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Сутність оборотних активів, їх склад та структура

Сутність оборотних активів, їх склад та структура

Назва:
Сутність оборотних активів, їх склад та структура
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,70 KB
Завантажень:
122
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Сутність оборотних активів, їх склад та структура
Матеріальною основою будь-якого виробництва є засоби вироб-
ництва, які складаються із засобів та предметів праці, що беруть
участь у створенні продукту. Але з огляду на відмінність у характері
функціонування у процесі виробництва та способі перенесення вар-
тості на створюваний продукт засоби праці набирають економічної
форми позаоборотних активів, а предмети праці — оборотних.
Оборотні активи як натурально-речовинна категорія — це су-
купність матеріально-речовинних цінностей і грошових коштів, які
беруть участь у створенні продукту, цілком споживаються у вироб-
ничому процесі і повністю переносять свою вартість на виробничий
продукт упродовж операційного циклу або дванадцяти місяців з
дати балансу (сировина, матеріали, готова продукція, грошові кош-
ти тощо).
Разом з тим в умовах існування товарно-грошових відносин ма-
теріальні засоби підприємств виражаються не лише в натуральній, а
й у вартісній формі.
Отже, предмети праці у грошовій оцінці становлять виробничі
оборотні фонди. До них на промислових підприємствах належать си-
ровина, матеріали, паливо, запасні частини, пальне, інші матеріальні
цінності.
До складу виробничих оборотних фондів входять також незавер-
шене виробництво та витрати майбутніх періодів.
Основне призначення (функція) виробничих фондів полягає в за-
безпеченні планомірного й ритмічного процесу виробництва на
підприємствах та в об’єднаннях.
Крім виробничих оборотних фондів кожне підприємство має ча-
стину активів, що перебувають в обороті. Це готова продукція,
грошові кошти на рахунках у банку та в касі підприємства, кошти
в розрахунках тощо. Ця частина активів, оцінена у грошах, нази-
вається фондами обігу. Основне їх призначення (функція) полягає в
забезпеченні коштами планомірного процесу обороту на підпри-
ємствах.
Але незважаючи на відмінності у призначенні оборотні фонди та
фонди обігу тісно взаємопов’язані. Вони обслуговують єдиний процес
відтворення на виробництві й забезпечують його неперервність.
Водночас оборотні фонди та фонди обігу є складовими оборот-
них активів, що відображають розміщення їх за сферами відтворен-
ня у процесі руху, і разом з тим самостійними економічними катего-
ріями.
Економічною категорією, що об’єктивно існує, є оборотні акти-
ви. Для з’ясування економічного змісту оборотних активів необхід-
но розмежувати їх функціональні форми, яких вони постійно наби-
рають і змінюють, проходячи через сфери виробництва та обігу, по-
в’язувати рух (зміну) цих функціональних форм з рухом їх речових
носіїв, а також розглядати оборотні активи як категорію в русі.
Справді, якщо процес виробництва на кожному підприємстві
неперервний, то оборотні активи, що обслуговують його, у кож-
ний момент перебувають одночасно як у сфері виробництва у ви-
гляді виробничих запасів, незавершеного виробництва, так і у
сфері обігу у вигляді готових виробів та грошових коштів. Крім
того, зі сфери виробництва вони переходять у сферу обігу і навпа-
ки, тобто постійно перебувають у русі, проходячи три стадії кру-
гообігу — грошову, товарну та виробничу.
В умовах товарно-грошових відносин рух, кругообіг товарно-
матеріальних цінностей опосередковується їх вартістю, що не вит-
рачається, не споживається подібно до її речових носіїв, а зали-
шається в межах процесу відтворення і змінює лише форми свого
руху. У цьому зв’язку К. Маркс писав: “вартість взагалі авансуєть-
ся, а не витрачається, оскільки ця вартість, проходячи різні фази
свого кругообігу, знову повертається до свого вихідного пункту”.
Отже, оборотні активи не витрачаються, не споживаються, а аван-
суються та повертаються підприємству у процесі реалізації про-
дукції.
Отже, оборотні активи як вартісна категорія — це вартість, аван-
сована у кругообіг виробничих оборотних фондів та фондів обігу
для забезпечення неперервності процесу виробництва та обігу.
В економічній літературі існують інші погляди на сутність обо-
ротних активів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Сутність оборотних активів, їх склад та структура

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок