Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Поняття Аудиту та його сутність

Поняття Аудиту та його сутність

Назва:
Поняття Аудиту та його сутність
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,25 KB
Завантажень:
80
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
1. Поняття Аудиту та його сутність.
У статті 4 розділу 1 Закону України Про аудиторську діяльність визначено поняття аудиту: «Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб'єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитись з ініціативи господарюючих суб'єктів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов'язковий аудит). Затрати на проведення аудиту відносяться на собівартість товару (продукції, послуг).»
Незалежний аудиторський контроль (аудит) здійснюють аудито-ри, аудиторські організації (фірми) на госпрозрахункових засадах за договорами з державними і акціонерними під-приємствами, кооперативними, орендними підприємствами і організаціями, підприємствами із спільним капіталом та ін. При цьому перевіряють стан обліку діяльності зазначе-них організацій і підприємств, відповідність звітності даним обліку, правильність утворення прибутку і своєчасність роз-рахунків із державним бюджетом, а також розподіленням прибутку за акціями, розміром внесеного капіталу та іншими джерелами, передбаченими статутними документами і фі-нансовим планом підприємства. Результати контролю ауди-торська організація оформляє актом, експертним висновком або іншим документом, погодженим із замовником. Ауди-торські організації надають послуги підприємцям щодо поліп-шення господарювання з питань маркетингу, менеджменту, інвестицій та ін. Крім того, аудиторська організація може давати висновки про правильність складання звітності і дек-ларацій, які підприємства, кооперативи та інші організації подають фінансовим органам (податковим адміністраціям).
Принципи аудиту ґрунтуються на його незалеж-ності як виду фінансово-господарського контролю, високих професійних, культурних і морально-вольових якостей ауди-тора, науковій організації і прогресивній методології вико-нання аудиторського процесу.
Аудиторський контроль здійснюють не лише незалежні аудитори, фірми, а й аудиторські підрозділи державних по-даткових адміністрацій. Функції цих підрозділів визнача-ються податковими органами щодо повноти нарахування і своєчасності сплати податків підприємцями і фізичними осо-бами.
Зміст аудиторського контролю як однієї з форм фінансо-во-господарського контролю складається з експертної оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства за дани-ми бухгалтерського обліку, балансу і звітності, а також ауди-торських послуг з питань обліку, звітності, внутрішнього аудиту.
Аудит є незалежною формою фінансово-господарського контролю, яку власник вибирає добровільно і формулює: питання, поставлені на дослідження з метою отримання нау-ково обґрунтованих висновків для подальшого удосконалення своєї фінансово-господарської діяльності, маркетингу, бух-галтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю. Крім того, вкладники капіталу у підприємницьку діяльність (кредитори, акціонери, власники цінних паперів та ін.) заін-тересовані, щоб належна їм частка прибутку розподілялася правильно, тобто була підтверджена аудитором. Одночасно підприємець, маючи довіру до аудитора, впевнений, що подат-ки нараховані правильно, своєчасно і в повній сумі сплачені до бюджету, тому в разі конфліктних ситуацій із державною податковою адміністрацією він має надійний захист від суб'єктивізму останніх.
Висновки аудитора є обґрунтованим доказом при вирішен-ні майнових спорів у арбітражному і народному судах між власником і його контрагентами. Обґрунтування потреби у кредитах для підприємницької діяльності може дати тільки незалежний зовнішній аудит, висновки якого подають На-ціональному банку України і комерційним банкам. Квалі-фіковані висновки аудитора з питань господарської діяль-ності мають для власника значення для запобігання збиткам ще до виконання господарських процесів, тобто на стадії проектування їх, інженерної підготовки, виробництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Поняття Аудиту та його сутність

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок