Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Платежі за ресурси

Платежі за ресурси

Назва:
Платежі за ресурси
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,74 KB
Завантажень:
214
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Платежі за ресурси
Виробничо-господарська діяльність суб'єктів господарювання пов'я-зана із залученням значних матеріальних ресурсів. Ефективність їх вико-ристання справляє безпосередній вплив на результати фінансово-госпо-дарської діяльності підприємств. В ефективному використанні цих ресур-сів заінтересоване й суспільство в цілому. З метою ефективнішого вико-ристання ресурсів, що є в розпорядженні або у власності суб'єктів госпо-дарювання, держава може встановлювати відповідні податкові платежі.
До платежів за ресурси, передбачених податковим законодавст-вом України для суб'єктів господарювання, можна віднести: плату (податок) за землю; податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів; податок на нерухоме майно (нерухомість); збір за спеціальне використання природних ресурсів (лісовий податок, плата за воду, плата за корисні копалини); збір за забруднення навколишнього природного середовища.
Вплив цих платежів на результати фінансово-господарської діяльності підприємств досягається через розподіл прибутку і формування собівартості. Зменшення суми вказаних платежів якщо вони здійснюються за рахунок прибутку, збільшує обсяг чистого прибутку. Якщо вказані платежі відносяться на собівар-тість, то їх скорочення зменшує поточні витрати господарської діяльності, що в кінцевому підсумку збільшує обсяг прибутку.
Плата за землю
Плату за землю введено з метою формування ресурсів для фінан-сування:—
заходів з раціонального використання й охорони землі, під-вищення родючості грунтів;—
відшкодування власникам землі і землекористувачам витрат, які пов'язані з веденням господарства на землях гіршої якості;—
розвитку інфраструктури населених пунктів.
Порядок обчислення і сплати податку на землю регулюється За-коном України «Про плату за землю» від 19.06.1996 p.
Плата за землю стягується у вигляді земельного податку або орендної плати і встановлюється залежно від грошової оцінки землі. Власники землі сплачують земельний податок. За земельні ділянки, передані в оренду, стягується орендна плата.
Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, що перебуває у влас-ності або користуванні (у тім числі й на умовах оренди). Платниками є власники землі та землекористувачі (в тому числі орендарі).
Стягуючи плату за землю, дотримуються такого розмежування: землі сільськогосподарського призначення (придатні для сільсько-господарського виробництва або призначені для цієї мети); землі населених пунктів (у межах населених пунктів, встановлених зако-нодавством).
Плата за землю сільськогосподарського призначення. Ставки зе-мельного податку встановлено з одного гектара сільськогоспо-дарських угідь у відсотках від грошової оцінки цих угідь.
Плата за землі населених пунктів. Ставки земельного податку встановлено в розмірі 1% від грошової оцінки землі. Якщо грошової оцінки земельних ділянок не проведено, то використовуються сере-дні ставки земельного податку (у копійках за 1 м2). Ці ставки дифе-ренційовано залежно від кількості населення в населеному пункті: вони збільшуються зі збільшенням його кількості.
Передбачено також застосування підвищених коефіцієнтів до встановлених ставок у населених пунктах курортних зон Чорномор-ського узбережжя, гірських і пригірських районах Карпат, в інших рекреаційних районах.
Місцеві ради можуть диференціювати і затверджувати ставки (виходячи із середніх ставок) податку залежно від місцезнаходжен-ня земельної ділянки на території населеного пункту та її функціо-нального використання.
З 1 липня 1997 року ставки податку на землю було підвищено в 1,81 раза проти ставок, передбачених Законом «Про плату за землю».
Джерела і порядок сплати земельного податку. Юридичні особи самостійно обчислюють суму земельного податку щорічно за ста-ном на 1 січня і до 1 лютого надають відповідні дані податковій ад-міністрації. Податок нараховується з дня виникнення права власнос-ті або права користування.
Щодо знов уведених земельних ділянок розрахунки податку здійснюються протягом місяця з дня виникнення права власності або користування ділянкою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Платежі за ресурси

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок