Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Економічні основи МПП

Економічні основи МПП

Назва:
Економічні основи МПП
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,16 KB
Завантажень:
12
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Економічні основи МПП


Система міжнародних економічних відносин формується на базі інтернаціоналізації продуктивних сил, що, у свою чергу, виро-стає з міжнародного поділу праці (МПП).
Міжнародний поділ праці - об'єктивна основа міжнародного обміну товарами, послугами, знаннями, розвитку виробничого, на-уково-технічного, торгового й іншого співробітництва між усіма країнами світу незалежно від їх економічної розвиненості та харак-теру суспільного ладу. Саме МПП є найважливішою матеріальною передумовою налагодження плідної економічної взаємодії держав у масштабах усієї планети. МПП - цементуюча основа світового гос-подарства, що дає йому змогу прогресувати у своєму розвитку, створюючи передумови для більш повного прояву загальних (уні-версальних) економічних законів, що дає підставу говорити про іс-нування світового господарства.
Варто розрізняти три основні логічно й історично послідовні типи МПП: загальний, частковий і одиничний.
Під загальним (це відноситься і до суспільного поділу праці в національній економіці) розуміється поділ праці за сферами вироб-ництва (видобувна й обробна промисловість, сільське господарст-во). У цьому випадку територіальна міжнародна спеціалізація окремих країн значною мірою визначається наявністю сприятливих природно - кліматичних умов; МПП має прояв у розподілі країн-експортерів на індустріальні, сировинні, аграрні. Це пояснює і структуру міжнародного обміну у відповідних умовах.
Частковий МПП припускає спеціалізацію на певних окремих галузях виробництва, видах готової продукції, що означає зростан-ня ролі міжгалузевого обміну готовими виробами. Для цього типу МПП характерний більш високий рівень диверсифікованості виро-бництва й експорту.
Одиничний МПП - спеціалізація різних країн на виготовленні окремих вузлів, деталей, агрегатів і компонентів продукції, на тех-нологічних стадіях промислового виробництва - вищий його тип який відповідає високо розвинутим продуктивним силам.
Тепер основними типами МПП є частковий (між галузями та підгалузями) й одиничний (усередині галузей і підгалузей), або то-варний, по детальний і технологічний.
Внутрішньогалузевий поділ праці сприяє тому, що все більше економічний обмін розвивається між індустріальними - країнами, близькими за рівнем економічного розвитку. У цих країнах відбу-вається вирівнювання структур споживання. Якщо в 1980 р. 64,5 % імпорту промислово розвинутих країн надходило з цих же країн, то в 1995 р. вже 71 %. Однак ця тенденція не діє прямолінійно, на неї впливають інші фактори. Зокрема, міжнародна торгівля подовжує "життєвий цикл" промислової продукції, стримує її моральний знос. Поява на світовому ринку нових виробів дає можливість менш розвинутим країнам імпортувати їх. Імпорт нової продукції скорочується з появою місцевого виробництва аналогічних виробів. Виробництво продукції зазвичай передається ТНК у країні з більш низькою вартістю робочої сили на стадії насичення ринку в країні освоєння виробу.
У багатобічній системі МПП є неминучою участь будь-якої держави у світових зв'язках, безвідносно до рівня її економічного розвитку. Сутність міжнародного, як і суспільного в цілому, поділу праці проявляється в динамічній єдності двох процесів виробницт-ва - його розчленовуванні й об'єднанні. Єдиний виробничий про-цес не може не розчленовуватися на відносно самостійні, відособ-лені одна від одної фази, не концентруватися за окремими стадіями виробництва на певній території, в окремих країнах. Разом з тим це одночасно й об'єднання виробництв, що відокремилися, на терито-ріально-виробничих комплексах, установлення взаємодії між краї-нами, які беруть участь у системі МПП. У відокремленні (спеціалі-зації) різних видів трудової діяльності, їх взаємо доповненні та вза-ємодії - основний зміст поділу праці. Необхідність підвищення продуктивності праці, що обумовлює економічний і соціальний прогрес, - рушійна сила в розвитку поділу праці, у тому числі між-народного. МПП здійснюється з метою підвищення продуктивності виробництва, виступає засобом економії витрат суспільної праці, а також - засобом раціоналізації суспільних продуктивних сил.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Економічні основи МПП

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок