Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Типові прийоми зниження інвестиційного ризику по проекту

Типові прийоми зниження інвестиційного ризику по проекту

Назва:
Типові прийоми зниження інвестиційного ризику по проекту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,81 KB
Завантажень:
324
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Типові прийоми зниження інвестиційного ризику по проекту


Інвестиційний ризик має місце у підприємницькому середо-вищі, але може у ряді випадків виникати і в сфері споживання. Ризики інвестиційних проектів поділяються на три великі групи:
фінансові, будівельні та експлуатаційні.
Інвестиційний споживчий ризик виникає у тому разі, коли вкладення, що здійснені у товари тривалого користування (коте-джі, авто, гаражі та ін.) з метою їх подальшого використання у підприємницькій діяльності (продаж, наймання, гарантія, вироб-ництво), не досягають своїх цілей через різні причини.
Залежно від виду проекта, його належності до того чи іншого типу портфеля розробляється система заходів протидії ризикам:
заставні операції і гарантування;
диверсифікація;
страхування;
лімітування;
розподіл;
еккаутинг та ін.
При інвестиційному кредиті найбільшого поширення дістали такі засоби захисту від інвестиційного ризику, як позички під за-ставу та гарантовані кредити.
Позички під заставу — це позички, забезпечені з боку пози-чальника заставними активами. Застава — це один з найдавніших засобів забезпечення позичок. Але якщо у минулі роки заставні фізичні активи переходили у власність кредитора, то сьогодні во-ни, як правило, залишаються у користуванні позичальника, а кре-дитору у відповідності з контрактом переходять (уступаються) права володіння (цесія).
Банк прагне формувати власний позичковий портфель із за-безпечених кредитів, тому він зобов'язаний дуже вимогливо оці-нювати якість застави. Основні критерії цього:*
вік активів, їх моральний і фізичний знос, темпи старіння за-стави;*
простота оцінки цінності застави та можливість її перегляду идексації) у період кредитування;*
можливість розміщення закладених активів на ринку;
рівень ліквідності як для фізичних, так і фінансових активів;
підконтрольність — простота та легкість встановлення міс-ці входження застави та вступу у володіння нею;
рівень позичкової маржі для кожного виду застави (напри-к.г\ . для готівки така маржа становить 100 % + очікуваний від-сс к інфляції, для висококваліфікованих цінних паперів — 60— для матеріальних запасів та обладнання — 50%). процесі кредитування під впливом інфляції рівень може ко-йсь: для фінансових активів — у бік збільшення, для фі-- у бік зменшення.
Гараитованнй кредит видається під письмове зобов'язання ; третьої сторони сплатити борг у разі відмови від його сплати по-зичальником. Оцінка ризиків гаранта та вимоги до якості гарантії такі самі, як і до застави.
Гарантії можуть бути таких видів:*
обмежена або необмежена, тобто та, що гарантує всю забор-гованість чи тільки її частку;*
забезпечена або незабезпечена, тобто із заставою чи без неї;*
фізичних або юридичних осіб, тобто забезпечена власними чи корпоративними активами.
Кредитори звичайно прагнуть отримати необмежену та забез-печену гарантію, тому повинні особливо ретельно перевіряти її. При оцінці фінансового стану гаранта слід враховувати, що гара-нтія як умовне зобов'язання являє собою позабалансовий фінан-совий інструмент. Тому перевіряти необхідно як балансові, так і позабалансові операції гаранта.
Особливу відповідальність несе банк, який виступає у ролі га-ранта, оскільки гарантії, які ним видаються, так само, як і безпо-середньо кредити, забезпечуються не власними ресурсами, а ко-штами акціонерів або вкладників.
Одним з найефективніших методів збалансованості інвести-ційного портфеля є диверсифікація.
Диверсифікація — це розподіл цінних паперів портфеля та-ким чином, щоб досягти максимального доходу за мінімального ризику. Як правило, це здобувається шляхом розподілу капіталу між пакетами цінних паперів різної якості та різних термінів по-гашення для зниження портфельного ризику.
Існує кілька методів вимірювання ризиків, які використову-ються для вибору варіанта вкладення інвестицій.
Рис. 1. Тип портфеля за ступенем ризику:
1 — мінімальний;
2 — середній;
3 — максимальний; 4 — авантюрний.
1. Метод аналогій складається з вивчення досвіду інвесту-вання, оцінки результатів реалізованих проектів та екстраполяції їх на перспективу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Типові прийоми зниження інвестиційного ризику по проекту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок