Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Державне регулювання підприємництва

Державне регулювання підприємництва

Назва:
Державне регулювання підприємництва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,17 KB
Завантажень:
360
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Державне регулювання підприємництва


План
Підприємництво як об'єкт державного регулювання.
Інституційні перетворення як передумова становлення та розвитку підприємництва в Україні.
Державне підприємництво та управління державними підприємствами.


1. Підприємництво як об'єкт державного регулювання
Підприємництво – ініціативна, самостійна господарсько-фінансова діяльність суб'єктів на свій ризик, під власну фінан-сову та майнову відповідальність у межах чинного законодавства, спрямована на досягнення комерційного успіху (отримання при-бутку).
Державне регулювання підприємництва – це система правових, організаційних та регулятивно-контролюючих заходів держави, спрямованих на створення сприятливого підприєм-ницького середовища й управління державним сектором для за-безпечення ефективності та конкурентноздатності національної економіки.
Підприємницьке середовище – сукупність умов, що впли-вають на формування і розвиток підприємництва. Воно складаєть-ся з таких основних елементів: економічні умови (фактори), політична ситуація, правове середовище, соціально-культурне і демографічне середовище, технологічне середовище, природно-географічне середовище, інституційно-організаційне середовище.
2. Інституційні перетворення як передумова станов-лення та розвитку підприємництва в Україні
Інституційні перетворення – формування системи соці-ально-економічних відносин шляхом створення відповідних еко-номічних, правових і соціальних інститутів (лат. institutum – установа, устрій).
Основні напрямки інституційних перетворень
1. Реформування правових інститутів та створення ринкового законодавства.
2. Трансформація відносин власності (роздержавлення і приватизація), забезпечення легітимності цих процесів, пошук ефек-тивного власника.
3. Демонополізація економіки та формування конкурентного середовища.
4. Реформування системи державного управління (адміні-стративна реформа).
5. Формування системи нових організацій і установ ринково-го типу, створення інститутів ринкової інфраструктури.
6. Макроекономічне прогнозування, планування та програму-вання.
7. Реформування кредитно-грошової, фінансової та банківської систем.
8. Проведення структурної перебудови національної економіки, технічна та технологічна модернізація виробництва.
9. Створення інституту соціального партнерства і соціальний контроль за господарською та фінансовою діяльністю.
Механізм впливу держави на діяльність підприємства:
- формування нормативно-правового поля;
- державна підтримка підприємництва;
- адміністративно-економічне регулювання;
організаційно-економічна та інформаційна допомога.
3. Державне підприємництво та управління державними підприємствами
Державний сектор — комплекс господарських об'єктів, які повністю або частково належать центральним чи місцевим органам державної влади і використовуються державою для виконання нею економічних, соціально-культурних та політичних функцій.
Державне підприємництво — це господарська або інша підприємницька діяльність державних підприємств з виробни-цтва матеріальних благ та надання послуг суб'єктам економіки (приватним підприємствам і населенню).
Бюджетні (казенні) підприємства:
-
-
- підпорядковані міністерству, входять у систему адміністративного управління;
- не отримують прибутку, не платять податків;
- фінансуються за рахунок держбюджету, не мають зовнішніх джерел фінансування (кредит, випуск акцій, облігацій).
Державні корпорації:
- підприємствам надається право господарської самостійності;
- держава є власником, а право управління передане трудо-вим колективам;
- застосовується контрактна форма роботи з державою, кон-курентні засади із застосуванням тендерів.
Змішані акціонерні товариства (поєднують переваги приват-ного і державного підприємництва):
- можливість вирішення макроекономічних завдань за умов розвитку конкурентних засад;
- господарська діяльність здійснюється на комерційній основі;
деяким із них держава може встановлювати плани, які розробляються спільно з адміністрацією підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Державне регулювання підприємництва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок