Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Значення і галузева структура ПЕК

Значення і галузева структура ПЕК

Назва:
Значення і галузева структура ПЕК
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,80 KB
Завантажень:
374
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Вступ
Найважливішими паливними ресурсами є вугілля, нафта і газ, уран, торф. Вугілля широко використовується в- народному госпо-дарстві як енергетичне й технологічне паливо. Як енергетичне па-ливо вугілля є паливом для різних галузей промисловості, вироб-ництва електроенергії, роботи транспорту, для опалення жител. Ву-гілля як технологічне паливо на відміну від енергетичного застосо-вують у вигляді коксу. Кокс виробляють, нагріваючи вугілля без доступу повітря. Він використовується в чорній та кольоровій мета-лургії, в хімічній промисловості для виробництва азотних добрив, пластмас, спиртів, вибухових речовин.
Сира нафта не використовується. З неї під час переробки добува-ють різні види палива та хімічні продукти (рідке паливо, мастильні, електроізоляційні матеріали, розчинники, бітум тощо). Основну част-ку нафтопродуктів становить паливо для карбюраторних (авіаційні та автомобільні бензини), реактивних (авіаційний гас), дизельних (дизельне паливо) двигунів, котельне паливо (мазут), бітуми. На базі продуктів нафтопереробки виробляють нафтохімічні продукти (син-тетичний каучук, продукти органічного синтезу, гумоазбестові виро-би тощо).
Газ — дешевий вид палива. Його використовують у промисло-вості та для побутових потреб населення. Він також є дуже цінною хімічною сировиною. На відміну від інших видів палива, менше за-бруднює атмосферу. Промислові скупчення газів бувають трьох типів: газові поклади (вільний газ у порах гірських порід), газоконденсатні (газ, збагачений парою рідких вуглеводів) і попутний газ (розчине-ний у нафті).
Уран отримують із уранових руд. Він використовується для ро-боти атомних електростанцій.
Торф використовується в основному в паливно-енергетичних цілях, а також у сільському господарстві, медицині, для виготовлен-ня деяких будівельних матеріалів.
Електроенергія — матеріальна основа науково-технічного про-гресу, зростання продуктивності праці в усіх галузях виробництва.1. Сутність, значення і галузева структура ПЕК
Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) — складна міжгалузева система видобутку й виробництва палива та енергії (електроенергії й тепла), їх транспортування* розподілу й використання. До його складу входять паливна промисловість (нафтова, газова, вугільна, сланцева, торф'яна) та електроенергетика, а також тісно пов'язані з ними обслуговуючі підприємства. Характерна наявність розвиненої виробничої інфраструктури у вигляді магістральних високовольт-них ліній і трубопроводів (для транспортування сирої нафти, на-фтопродуктів і природного газу), .що утворюють єдині мережі.
Від розвитку ПЕК значною мірою залежать динаміка, масштаби і техніко-економічні показники суспільного виробництва, насамперед промисловості. Водночас наближення до джерел палива та енергії — одна з вимог територіальної організації промисловості. Наявні паливно-енергетичні ресурси виступають основою формування різних TBK, у тому числі промислових комплексів, визначаючи їх спеціалі-зацію на енергомістких виробництвах.
На сучасному етапі економічного розвитку найважливіша — паливно-енергетична проблема. Успішне її розв'язання визначає можливості, темпи й напрями економічного та соціального розвит-ку. Значення палива для економіки будь-якої держави величезне: без нього неможливий виробничий процес.
Основними первинними джерелами енергії у сучасному світі є нафта, вугілля, природний газ, гідроенергія; швидко зростає значення атомної енергії. Частка решти джерел (дрова, торф, енергія Сонця, вітру, геотермальна енергія тощо) в загальному енергоспоживанні становить лише кілька відсотків.
Паливно-енергетичний баланс — співвідношення видобутку різних видів палива і виробленої енергії (прибуток) та їх викорис-тання в господарстві (витрати). Особливості його структури зале-жать від запасів паливно-енергетичних ресурсів, їх калорійності, мож-ливостей використання, затрат на добування, які змінюються з роз-витком техніки. Паливні ресурси — частина паливно-енергетичних ресурсів, що використовуються тільки як паливо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Значення і галузева структура ПЕК

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок