Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Непрямі податки

Непрямі податки

Назва:
Непрямі податки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,40 KB
Завантажень:
410
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Непрямі податки
Непрямі податки встановлюються на товари і послуги у вигляді над-
бавок до ціни товару чи послуги, оплачуються покупцями при купівлі
товарів та отриманні послуг, а в бюджет вносяться продавцями цих то-
варів та послуг.
Непрямі податки відіграють важливу роль у формуванні доходів
Державного бюджету. Надходження від них у Державний бюджет
перевищують 45 % його доходів.
Види непрямих податків, їх платники, розміри, порядок стягуван-
ня і сплати в бюджет встановлюються в законодавчому порядку.
Нині в Україні стягуються такі види непрямих податків: ПДВ, ак-
цизний та митні збори.
Розглянемо сутність зазначених видів непрямих податків, поря-
док їх стягування і сплати в бюджет.
4.4.1. Податок на додану вартість
Одним з основних джерел формування Державного бюджету Ук-
раїни є податок на додану вартість. На частку ПДВ у доходах Дер-
жавного бюджету припадає близько 35 %.
Податок на додану вартість — один з основних непрямих по-
датків в Україні. Сутність ПДВ полягає в тому, що він є частиною
новоствореної вартості, яка стягується з покупців у вигляді цін на
товари і послуги, що продаються (надаються) на кожному етапі їх
виробництва і продажу.
Податок на додану вартість — це податок, що стягується з по-
купців у вигляді надбавки до ціни на товари, роботи, послуги, які їм
продаються, а сплачується в бюджет продавцями цих товарів, робіт
та послуг.
Відповідно до законів України платниками ПДВ є всі юридичні
та фізичні особи, які здійснюють від свого імені виробничу чи іншу
підприємницьку діяльність на території України, незалежно від
форм власності та господарювання.
До платників ПДВ належать:
· особи, якщо обсяг виконуваних ними операцій, що підлягають
оподаткуванню з продажу товарів (робіт, послуг) протягом
будь-якого періоду за останні 12 календарних місяців, переви-
щує 3600* неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
· особи, які ввозять (пересилають) товари на митну територію
України або отримують від нерезидента роботи (послуги) для
їх використання чи споживання на митній території України, за
винятком фізичних осіб, що не зареєстровані як платники по-
датку, у випадках, коли такі особи ввозять (пересилають) това-
ри (предмети) в обсягах, що не оподатковуються згідно із зако-
нодавством;
· особи, які здійснюють на митній території України підприєм-
ницьку торговельну діяльність за готівку незалежно від обсягів
продажу, за винятком фізичних осіб, що здійснюють торгівлю
на умовах сплати ринкового збору в порядку, встановленому
законодавством;
· особи, які на митній території України надають послуги, пов’я-
зані з транзитом пасажирів або вантажів через митну терито-
рію України;
· особи, які несуть відповідальність за внесення податку в бюд-
жет за об’єктами оподаткування на залізничному транспорті,
що визначені в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України;
· особи, які надають послуги зв’язку і здійснюють консолідова-
ний облік доходів і витрат, пов’язаних з наданням згаданих по-
слуг і отриманих іншими особами, які підпорядковані таким
особам.
Об’єктом оподаткування при нарахуванні ПДВ є обороти з продажу
продукції, товарів, виконання робіт і надання послуг. При цьому при
продажу товарів об’єктом оподаткування є обороти не лише з прода-
жу товарів власного виробництва, а й купованих. При продажу робіт
об’єктом оподаткування є вартість виконаних будівельно-монтажних,
ремонтних, науково-дослідних та інших робіт, у тому числі робіт, ви-
конаних господарським способом. При продажу послуг об’єктом опо-
даткування є вартість послуг, наданих автотранспортом, вантажно-
розвантажувальних, зв’язку, побутових, рекламних та ін. Крім того, до
складу об’єктів оподаткування ПДВ належать такі обороти:
· з продажу товарів (робіт, послуг) без сплати їх вартості в ме-
жах підприємства для потреб власного споживання, витрати на
які не відносяться на собівартість виробництва, а також для
своїх працівників;
· з передачі товарів (робіт, послуг) без сплати їх вартості в обмін
на інші товари (роботи, послуги);
· з передачі безоплатно або з частковою оплатою товарів (робіт,
послуг) іншим підприємствам чи громадянам;
· з реалізації предметів застави, ураховуючи їх передачу заставо-
утримувачу при невиконанні зобов’язання, забезпеченого за-
ставою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Непрямі податки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок