Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Конституція про правовий статус особи в Україні

Конституція про правовий статус особи в Україні

Назва:
Конституція про правовий статус особи в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,88 KB
Завантажень:
257
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Контрольна (залікова) робота
з основ конституційного права України
ТЕМА: “Конституція про правовий статус особи в Україні”


План
1. Вступ.
2. Висновки.
3. Використана література.


Конституція про правовий статус особи в Україні.
Кожна людина живе в тій чи іншій державі і має зв'язки з суспільством, в якому вона живе. Кожна держава визначає характер взаємозв'язків суспільства та особи, держави і громадянина. Держава як офіційний представник суспільства юридично закріплює, насамперед в Конституції, права та обов’язки людини й громадянина.
Світовий і національний досвід дав змогу встановити ряд основоположних принципів у сфері прав людини і громадя-нина, які дістали закріплення в Конституції України:
І. Рівноправність громадян
У Конституції України (ст. 24) записано «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом». Отже, кожний громадянин України має однаковий обсяг прав, і всі ми незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови, роду і характеру занять маємо рівний юридичний статус, тобто на рівних засадах повинні виконувати закони та нести відповідальність за їх порушен-ня. Законодавчі акти мусять застосовуватися до кожного з нас залежно від вчинків та об'єктивних обставин, а не від посади чи майнового стану.
Люди рівні у правах, але це не означає, що вони однако-ві або схожі одне на одного з точки зору фізичних чи розумових здібностей, талантів тощо. Рівноправність (юри-дичну рівність) не слід ототожнювати з однаковістю (фак-тичною рівністю).
Принцип рівноправності фіксує неприпустимість вста-новлення з будь-яких соціальних чи особистих підстав привілеїв і обмежень. Цей принцип має бути еталоном у процесі здійснення людських прав.
2. Єдність прав та обов'язків громадян
Права і свободи не відокремлюються від обов'язків гро-мадянина. Ми маємо розуміти, що реальними права люди-ни стають лише тоді, коли вони невідривне зв'язані з вико-нанням нею обов'язків. Така єдність прав та обов'язків складає основу кожного суспільства. І в такому сенсі обо-в'язки людини —це вимоги, які ставляться суспільством до неї для того, щоб не порушувалися права людини і суспіль-ство нормально функціонувало. Права й свободи людини не можуть зробити її незалежною від суспільства, в якому вона живе, і тому права людини не звільняють особу від обо-в'язків, насамперед від обов'язку поважати права інших людей, їх об'єднань і суспільства в цілому. Крім того, ряд обов'язків логічно випливають із наявності відповідних конституційних прав. Адже право на безпечне для життя й здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушен-ням цього права шкоди невідривне від обов'язку не запо-діювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодову-вати завдані їм збитки.
3. Неприпустимість зловживання правом
Під час здійснення своїх прав і свобод кожна людина мусить зважати на певні обмеження, запроваджені в інтере-сах здійснення прав і свобод інших людей. Нехтування такими обмеженнями вважається зловживанням правом. За перевищення меж свого права передбачається відповідаль-ність. Це цілком зрозуміло й справедливо, бо, як влучно зауважив американський філософ Р. Емерсон, «Моя свобо-да розмахувати руками завершується там, де починається ніс мого ближнього».
4. Гарантованість конституційних прав і свобод
Держава не лише проголошує права й свободи людини, а й бере на себе зобов'язання їх реалізації. Вона законодав-че гарантує забезпечення дотримання й захист цих прав. Конституція України закріплює принцип гарантованості прав людини у ст. 3: «Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави» та у ст. 22: «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані».
5. Взаємна відповідальність людини і держави
Зміст цього принципу полягає в тому, що держава бере на себе відповідальність за забезпечення прав людини, але й людина також несе відповідальність перед державою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Конституція про правовий статус особи в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок