Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Визначення сукупного нормативу власних оборотних активів та джерел його покриття

Визначення сукупного нормативу власних оборотних активів та джерел його покриття

Назва:
Визначення сукупного нормативу власних оборотних активів та джерел його покриття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,67 KB
Завантажень:
165
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Визначення сукупного нормативу власних оборотних активів та джерел його покриття
Сукупний норматив власних оборотних активів на кінець запла-
нованого року визначається підсумовуванням часткових норма-
тивів, розрахованих за окремими елементами нормованих запасів
цінностей, і витрат виробництва. Він визначає загальну потребу
суб’єкта господарювання в оборотних активах, необхідних для за-
безпечення нормального процесу виробництва, реалізації продукції
та розрахунків.
Оскільки розрахований сукупний норматив на кінець запланова-
ного року на діючих підприємствах містить також норматив на по-
чаток запланованого року, після розрахунку нормативу на кінець
запланованого року визначається його приріст (зниження), а також
джерела покриття як нормативу, що діє на початок запланованого
року, так і його приросту в запланованому році.
Діючий на початок запланованого року норматив покривається
нормативною наявністю власних оборотних активів на початок зап-
ланованого року. Вона визначається як різниця між нормативом та
сумою сталих пасивів, що діють на початок запланованого року.
Розрахунок цього показника наведено в табл. 5.4.
Приріст нормативу — це різниця між сукупним нормативом,
розрахованим на кінець запланованого року, і нормативом, що діяв
на початок цього самого року.
· сталими пасивами;
· прибутком;
· надлишком власних джерел формування оборотних активів на
початок запланованого року;
· іншими джерелами;
· позиковими коштами.
Сталі пасиви — це грошові кошти, що не належать підприємству,
але внаслідок діючої системи розрахунків постійно перебувають
в його обороті. До них належать:
· мінімальна заборгованість із заробітної плати (оплаті праці)
з нарахуваннями;
· мінімальна заборгованість за резервом наступних платежів
(оплата відпусток, резерв за ремонтним фондом);
· мінімальні залишки фондів економічного стимулювання та
спеціального призначення, що постійно перебувають в обороті
підприємства;
· мінімальна перехідна заборгованість за податками та платежа-
ми бюджету та позабюджетним фондам;
· аванси (передплата) покупців (замовників) та ін.
Мінімальна заборгованість із заробітної плати (оплати праці) з на-
рахуваннями визначається як добуток однодобового фонду заробітної
плати (оплати праці) робітників у період з найменшим обсягом робіт
(квартал) і кількості днів від початку місяця до дня планової виплати
заробітної плати (оплати праці), що встановлена в колективному до-
говорі.
Мінімальна заборгованість заробітної плати з нарахуваннями
визначається за формулою
З min = (Фmin/90)*Д (5,9)
де Фmin — фонд заробітної плати кварталу, взятого до розрахунку,
грн; 90 — кількість днів у кварталі; Д — кількість днів від початку
місяця до дня виплати заробітної плати, що встановлена в колектив-
ному договорі.
Розрахунок мінімальної заборгованості із заробітної плати з на-
рахуваннями наведено в табл. 5.5.
Мінімальна заборгованість за резервом наступних платежів визна-
ченого у звітних балансах за минулий рік (оплата відпусток), що є
джерелом покриття нормативу, береться в розмірі фактичного
мінімального залишку, скоригованого на зміну фонду заробітної пла-
ти в запланованому році.
Мінімальна заборгованість за резервом наступних платежів
(оплата відпусток) розраховується за формулою
Рп = (Зmin/Фз)*Фп (5,10)
де Зmin — мінімальний залишок резерву наступних платежів, грн; Фз і
Фп — фонд заробітної плати з нарахуваннями на неї відповідно в
запланованому році і за попередній звітний рік, грн.
Розрахунок мінімальної заборгованості за резервом наступних
платежів наведено в табл. 5.6.
Мінімальні залишки фондів спеціального призначення враховують-
ся у складі сталих пасивів у розмірі середньорозрахованої величини
їх залишків за попередній звітний рік (два роки).
Мінімальна перехідна заборгованість бюджету за сплатою по-
датків виникає в результаті незбігу (розриву) в часі між виконаними
розрахунками (нарахуваннями) та встановленими строками сплати
цих податків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Визначення сукупного нормативу власних оборотних активів та джерел його покриття

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок