Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Виробнича (операційна) система і її основні функції

Виробнича (операційна) система і її основні функції

Назва:
Виробнича (операційна) система і її основні функції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,15 KB
Завантажень:
74
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Виробнича (операційна) система і її основні функції


Поняття «операційна система» запозичене з закордонних джерел, в першу чергу американських. У вітчизняній науці керування вживається поняття «виробничий процес», «система виробництва», що, на наш погляд, точніше відбивають суть досліджуваного явища. За визнанням самих авторів, терміни «операції» і «виробництво» взаємо-замінні. При цьому під виробництвом вони розуміють випуск товарів і переробку сировини, а термін «операції» — ширший, він включає не тільки виробництво товарів, а й надання послуг, видів діяльності, що входять в операційну функцію.
Відповідно до концепції зазначених авторів, «операційна функція містить у собі ті дії, в результаті яких виробляються товари і послуги, що поставляються організацією в зовнішнє середовище». І далі: «Функцію операцій мають всі організації, інакше вони просто не можуть існувати». Якщо в даному судженні термін «операція» замінити словом «виробництво», що відповідає думці самих авторів, то усе стає абсолютно правильним, а наведена нижче схема (рис. 1.9) ніяким чином не вступає в протиріччя з підходом, викладеним у ро-боті.
Як видно з наведеного рисунка, виробнича система складається з трьох основних підсистем — переробної, забезпечення і планування.
Переробна підсистема є домінуючою і виконує виробничу робо-ту, безпосередньо пов'язану з перетворенням вхідних параметрів у вихідні результати (чи продукти послуги). Так, наприклад, для будівельної фірми основними результатами її діяльності є готовий бу-динок чи споруда, передані замовнику і введені в експлуатацію. Ма-теріали, що надходять, деталі і конструкції переробляються даною підсистемою. Вона вимагає значних капітальних вкладень, певної кількості трудових і матеріальних ресурсів, витрат на експлуатацію машин і механізмів з основного виробництва. Вагома частка витрат падає на всілякі тимчасові будинки і споруди, необхідні для підготов-ки і здійснення будівництва.
Будівництво споживає значну кількість різних видів енергії, води, великі транспортні витрати, тому підсистема забезпечення відіграє ви-нятково важливу роль. Підсистема забезпечення не пов'язана прямо з виробництвом виходу, але виконує важливі функції забезпечення без-перебійної роботи переробної підсистеми.
Будівництво, приміром, у даний час споживає продукцію всіх галузей народного господарства, використовує понад 26 тисяч найменувань виробів і матеріалів, вироблених різними підприємствами країни.
Особливу роль відіграє транспорт, покликаний забезпечувати будівництво величезною кількістю матеріальних ресурсів. При цьо-му можуть бути задіяні усі види наявного транспорту — залізничний, автомобільний, водний, трубопровідний, тракторний і навіть повітряний.
Варто мати на увазі, що часто функція, що вважається частиною підсистеми забезпечення в одній організації, може бути складовою величиною чи цілком переробною підсистемою в іншій системі. Так, наприклад, проектна організація розробляє будівництвам необхідну проектно-кошторисну документацію (ПКД) і відіграє роль підсисте-ми, що забезпечує. У той же час всередині фірми — проектувальни-ки підрозділу, що розробляють ПКД, відіграють роль переробної підсистеми. Те ж саме можна сказати про транспорт, банки, підприємства оптової торгівлі, субпідрядні організації і т.д.
Система планування і контролю одержує від переробної підсис-теми інформацію про її стан, системи в цілому, стан незавершеноговиробництва. Інформація надходить із внутрішнього середовища ор-ганізації про результати аналізу, результати за звітний період, цілі, політику фірми, хід виробництва, відхилення від графіка і т.п.
Інформація про попит на продукцію, вартість ресурсів, тен-денції розвитку технології, нормативні акти, конкурентів і інші фак-тори надходить із зовнішнього середовища. Підсистема планування і контролю повинна обробити весь обсяг цієї великої і досить складної інформації і видати рішення з організації і коректування роботи пе-реробної підсистеми.
Конкретні питання, що підлягають вирішенню, як правило, включають планування виробничої потужності, планування вироб-ничого процесу, керування матеріально-виробничими запасами, кон-троль виробництва і якості продукції, що випускається.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Виробнича (операційна) система і її основні функції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок