Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Бюджетне фінансування

Бюджетне фінансування

Назва:
Бюджетне фінансування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,75 KB
Завантажень:
412
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат
на тему:
“Бюджетне фінансування”


Бюджетне фінансування - це безповоротне, безвідплатне ви-ділення коштів з бюджету, що забезпечує процес розширеного відтворення, утримання соціальної сфери, обороноздатність та апарат управління державою з дотриманням режиму економи за постійного здійснення контролю. Суть бюджетного фінансування полягає в тому, що за допомогою цього механізму налагоджують-ся грошові відносини, які виникають між державою, з одного бо-ку, і підприємствами, організаціями, установами всіх форм влас-ності та фізичними особами - з іншого, з точки зору спрямування та використання грошових коштів централізованого фонду на розширене відтворення, підвищення рівня життя, задоволення су-спільних потреб і забезпечення інших безпосередніх державних заходів. Обсяг, своєчасність і повнота фінансування значною мі-рою залежать від рівня централізації фінансових ресурсів і мобі-лізації коштів до бюджету, а це, у свою чергу, залежить від до-тримання фінансової дисципліни окремими платниками податків, від рівня виконання доходної частини бюджету.
Система бюджетного фінансування включає принципи, фор-ми та методи надання бюджетних асигнувань суб'єктам господа-рювання.
Незалежно від джерел покриття бюджетне фінансування здійснюється на основі таких принципів: плановості, цільового спрямування коштів, безповоротності та безвідплатності, ефек-тивного використання коштів, оптимального поєднання власних, кредитних і бюджетних джерел, додержання режиму економії та здійснення постійного контролю за їхнім використанням. ;
В даний час використовуються такі форми бюджетного фі-нансування:
- кошторисне фінансування - забезпечення державними гро-шовими коштами установ і організацій соціально-культур-ної сфери, оборони, органів державного управління та со-ціального захисту населення;
- державне фінансування інвестицій. Відповідно до бюджет-ної класифікації видатків фінансування будівництва об'єд-нано в одну групу разом з архітектурою і включає держав-ні інвестиції на основні об'єкти економічного і соціально-го розвитку України в ринкових умовах;
- позички з державного бюджету державним підприємствам. Фінансова підтримка державним та іншим підприємствам, у майні яких частка державної власності перевищує 50%, здійснюється з бюджетних асигнувань, як правило, на по-воротній основі під затверджені проекти використання - коштів, що надаються як державна підтримка. Фінансову підтримку у вигляді бюджетної позики надає Міністерство фінансів України на договірній основі:
- державні дотації - форма бюджетного фінансування, яка застосовується для фінансування планово-збиткових підприємств і організацій, які надають послуги або виробляють необхідну народному господарству продукцію, витрати на виробництво яких вищі від цін реалізації. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації є основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визнач обсяг і спрямування коштів для виконання нею своїх функцій досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетні призначень.
Бюджетне призначення - це повноваження, яке надано головному розпоряднику коштів бюджету законом України про державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет, щ має кількісні та часові обмеження, яке дозволяє Міністерству фінансів, Державному казначейству або місцевому фінансовому органу надавати бюджетні асигнування для здійснення платежів на конкретні заходи за рахунок коштів відповідного бюджету. Кошторис має дві складові:
- загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загаль-ного фонду бюджету та розподіл видатків за повною еко-номічною класифікацією на виконання бюджетною уста-новою, організацією основних функцій;
- спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спе-ціального фонду бюджету та їх розподіл за повною еконо-мічною класифікацією на здійснення видатків спеціально-го призначення, а також на реалізацію пріоритетних захо-дів, пов'язаних з виконанням установою основних функ-цій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Бюджетне фінансування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок