Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Організація

Організація

Назва:
Організація
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,65 KB
Завантажень:
118
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Організація - це група людей з усвідомленими загальними цілями. Внутрішні змінні - це ситуаційні чинники в межах організації. Ці змінні, в основному, є результатом управлінських рішень.
Внутрішнє середовище підприємства або мікросередовище організації містить п'ять складових: цілі, структуру, завдання, технологію та персонал організації, тобто те, що характеризує вироб-ничий цикл і потребує уваги керівництва.
Розглянемо їх основні характеристики та взаємозв'язок.
Ціль - це конкретний кінцевий стан, або бажаний результат, якого прагне досягти група, працюючи разом. Під час процесу плану-вання керівництво розробляє цілі і доводить їх до відома членів орга-нізації.
Організація може мати різноманітні цілі. Бізнесова організація зосереджена на створенні певних товарів в рамках специфічних обме-жень - за витратами і отриманим прибутком. Відповідно, цілі - рента-бельність (прибутковість) і продуктивність. Для цього необхідна коор-динація зусиль у таких галузях, як частка ринку, розробка нової про-дукції, якість послуг тощо. Державні органи не мають на меті отри-мання прибутку, але витрати їх хвилюють. Звідси, їх цілі - надання конкретних послуг в межах певних бюджетних обмежень. При вико-нанні більшу увагу будуть приділяти соціальній відповідальності.
Цілі підрозділів повинні робити внесок у цілі організації і не су-перечити їм.
Як вже зазначалось, формальна організація складається з де-кількох рівнів управління і підрозділів (функціональних областей), та-ких як маркетинг, виробництво, навчання персоналу чи планування фінансів.
Структура організації - це логічні взаємовідносини рівнів управління та функціональних областей, побудовані у формі, яка доз-воляє ефективно досягати цілей організації.
Існує дві основні концепції відносно до структури: спе-ціалізований розподіл праці та сфера контролю.
Майже у всіх організаціях має місце розподіл праці по спе-ціалізованих лініях - по горизонталі. Спеціалістів групують разом в межах функціональної області.
Вертикальний розподіл праці, тобто відокремлення роботи по координації від безпосереднього виконання завдань, дає ієрархію управлінських рівнів. Кількість осіб, підлеглих одному керівнику, є сферою контролю.
Завдання - це предписана робота, серія робіт або частина робо-ти, що повинна бути виконана заздалегідь встановленим способом у визначений термін. З технічного боку, завдання адресовані посаді, а не працівнику, що її займає.
Характеристики завдань полягають у тому, Ідо вони традиційно поділяються на три категорії. Це робота з людьми, предметами (машинами, сировиною, інструментами) та інформацією.
Технологія розглядається, як засіб трансформування сировини (люди, інформація чи фізичні матеріали) в продукти чи послуги, зазда-легідь заплановані. Люіс Дейвіс резюмує:
"Технологія - це поєднання кваліфікаційних навичок, обладнан-ня, інфраструктури, інструментів і відповідних технічних знань, необхідних для здійснення бажаних перетворень у матеріалах, інформації чи людях".
Всі типи технологій поділяються на три категорії:
1) одиничне, дрібносеріпне, або індивідуальне виробництво;
2) масове або багатосерійне виробництво;
3) безперервне виробництво.
Існує ще одна класифікація технологій:
1) багато ланцюгові технологи - характеризуються серією взаємозалежних завдань, які повинні виконуватись послідовно;
2) посередницькі технології - характеризується застосуванням спе-ціальних прийомів, навичок та послуг для того щоб викликати певні зміни в конкретному матеріалі, що надходить у виробництво (монтаж фільму).
Відносно персоналу організації та її кадрового потенціалу не-обхідно передбачити як поведе себе конкретна людина в даній ситу-ації. З цією метою враховують її здібності, обдарованість, схильність до певної діяльності, потреби, сподівання, сприйняття, ставлення, точ-ку зору тощо.
Всі внутрішні зміні взаємозв'язані. У своїй сукупності вони роз-глядаються як соціотехнічні підсистеми. Зміни однієї з них певною мірою впливають на всі інші.
Успіх організацій, головним чином, залежить від сил зовнішніх відносно організації і діючих у глобальному зовнішньому оточенні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Організація

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок