Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Вплив інфляції на економічні показники ефективності інвестицій

Вплив інфляції на економічні показники ефективності інвестицій

Назва:
Вплив інфляції на економічні показники ефективності інвестицій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,56 KB
Завантажень:
91
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Вплив інфляції на економічні показники ефективності інвестицій


Усі інвестиції тією чи іншою мірою схильні до впливу змін політичного та економічного клімату, через що завжди є ризик того, що інвестор не зможе повернути вкладений капітал без втрат. Фактором ризику для інвестицій є інфляція. Падіння курсу валюти може вплинути як на дохід, так і на капітал. Інвестиції ві-льних коштів та інші інвестиції, які не пов'язані з цінними папе-рами, особливо схильні до зниження курсу. В той же час високі доходи за ними не можуть слугувати певною компенсацією.
На успіх діяльності окремої компанії впливають не лише еко-номічні чинники, але й специфічні причини, такі як вид вироб-люваної продукції чи послуг, конкурентоспроможність у межах галузі та фактори управління. Буває і так, що ціни на акції окре-мих компаній зростають чи падають, в той час як на ринку панує зворотня тенденція. В інших випадках ситуація у всьому секторі протилежна стану в інших сферах ринку. Такі тенденції визнача-ють комерційний ризик.
Іншим видом ризику, який пов'язаний з окремими компанія-ми, виступає фінансовий ризик, що характеризується можливіс-тю втрат при реалізації цінних паперів через зміну їх вартості.
Кредитний ризик з'являється при виникненні ситуації, коли емітент не в змозі виплатити відсотки та/чи основну суму за бор-говими цінними паперами.
Також може мати місце валютний ризик. Усі інвестиції в іноземні об'єкти підпадають під ризик того, що незалежно від ефективності окремого виду інвестицій в одиницях місцевої ва-люти величини доходу та капіталу можуть змінюватися під впли-вом коливань курсів обміну.
Систематичний ризик будь-яких цінних паперів — це та ча-стина їх загального ризику, яка пов'язана зі змінами загального економічного та політичного клімату, що впливає на всі види цінних паперів.
Несистематичний ризик — це частина загального ризику, що зумовлена факторами, які не впливають на всі види цінних паперів та можуть бути пов'язані лише з одним з них (наприклад, невірні рішення керівництва компанії). До несистематичних ви-дів ризику належить також ризик, пов'язаний з окремим секто-ром чи галуззю (галузевий ризик).
Для кваліфікованого управління портфелем необхідно керува-тися певною портфельною стратегією, котра визначається:
1) типом та цілями портфеля;
2) станом ринку, його насиченістю, динамікою відсоткової став-ки та курсовою вартістю цінних паперів, можливістю реалізації завдань інвестиційних фондів через портфелі цінних паперів;
3) чинними законодавчими пільгами та обмеженнями;
4) загальноекономічним станом (у тому числі такими факто-рами, як фази економічних циклів та рівень інфляції");
5) необхідністю підтримання рівня ліквідності та мінімізації
ризиків;
6) типом стратегії (коротко-, середньо- і довготерміновість).
Метою будь-якого інвестування фінансових ресурсів є одержання очікуваного економічного ефекту. Інвестиційний процес завжди пов'язаний з ризиком, і чим довший проект і строки його окупності, тим він ризикованіший. У зв'язку із цим при ухваленні рішення необхідно враховувати фактор часу.
Вартість грошей з часом змінюється - будь-яка сума, що буде отримана в майбутньому, у даний час має меншу суб'єктивну корисність (цінність), оскільки, якщо пустити цю суму в оборот і змусити приносити доход, то через якийсь час вона збільшиться. Крім того, купівельна спроможність грошей у даний момент і через деякий проміжок часу при рівній номінальній вартості може бути абсолютно різною.
Тому у фінансовому менеджменті розрізняють теперішню і майбутню вартість грошей.
Майбутня вартість грошей являє собою суму інвестованих у поточний момент грошових коштів, у яку вони перейдуть через певний період часу з урахуванням умов вкладення. Визначення майбутньої вартості грошей пов'язане із процесом нарощення цієї вартості (компаундингом), що являє собою поетапне збільшення вихідної суми шляхом приєднання до її первісного розміру процентних платежів.
Теперішня вартість грошей являє собою суму майбутніх грошових надходжень, приведених до теперішнього періоду за допомогою певного коефіцієнта - ставки відсотка (дисконтування).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Вплив інфляції на економічні показники ефективності інвестицій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок