Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Сукупні попит та пропозиція

Сукупні попит та пропозиція

Назва:
Сукупні попит та пропозиція
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,36 KB
Завантажень:
154
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
1. Сукупний попит
Сукупний попит відображає різні обсяги товарів і по-слуг, тобто реальний обсяг національного виробництва, який споживачі, підприємства і уряд можуть купити за будь-якого рівня цін. Обернена, або від'ємна, залежність між рівнем цін і обсягом національного виробництва відо-бражена на мал. 1. На малюнку видно, що крива сукупного попиту похилилася вниз і вправо, тобто так само, як і крива попиту на окремий товар.
Однак траєкторію кривої сукупного попиту не можна пояснити ні ефектом доходу, коли із зниженням ціни на окремий товар грошовий доход дає можливість спожива-чеві придбати більшу кількість товару, ні ефектом замі-щення, коли із зниженням ціни споживач може придбати більшу кількість даного товару, бо він стає порівняно дешевшим за інші товари. Характер кривої сукупного попиту визначається передусім трьома чинниками.
По-перше, ефектом процентної ставки, який передба-чає. що траєкторія кривої сукупного попиту визначається впливом змінюваного рівня цін на відсоткову ставку, а отже, на споживчі видатки і інвестиції. Іншими словами, коли рівень цін , підвищується і відсоткова ставка, а зростання відсоткової ставки, у свою чергу, призводить до скорочення споживчих видатків та інвес-тицій.По-друге, ефектом багатства, який полягає в тому, що за вищого рівня цін реальна вартість, або купівельна спроможність, нагромаджених фінансових активів змен-шиться. Населення реально станс біднішим і змушене буде скорочувати свої видатки.По-третє, ефектом імпортних закупок, який полягає в тому, що підвищення цін у певній країні веде до змен-шення сукупного попиту на вітчизняні товари і послуги і, навпаки, зниження рівня цін у певній країні сприяє ско-роченню її імпорту і збільшенню її експорту. Все цс веде до збільшення чистого обсягу експорту і сукупного попи-ту даної країни.
Однак для розуміння змін, які відбуваються в обсязі національного випуску, слід розрізняти зміни обсягу попи-ту на національний продукт, викликані змінами рівня цін і зміни сукупного попиту, викликані зміною одного або декількох нецінових чинників, що впливають на сукупний попит. До них належать: зміни споживчих видатків (до бробут споживача, його очікування, заборгованість, подат ки); зміни інвестиційних видатків (відсоткова ставка, очікувані прибутки від інвестицій, податки з підприємств, технологія, надлишкові потужності): зміни державних видатків; зміни видатків на чистий обсяг експорту (національний доход зарубіжних країн, валютні курси).
Усі ці нецінові чинники так чи інакше впливають на реальний обсяг продукту, який можуть купити спожи-вачі, підприємства, уряд і зарубіжні покупці за даного рівня цін. Збільшення видатків, зумовлене змінами одно-го або декількох чинників сукупного попиту, зміщує кри ву сукупного попиту вправо; і навпаки, зменшення таких видатків веде до зміщення цієї кривої вліво.
Вказані зміни кривої сукупного попиту треба відріз няти від зміни реального обсягу національного виробниц-тва, що виникає внаслідок зміни рівня цін. Зміни рівня цін ведуть до ефектів багатства, відсоткової ставки та імпортних закупок, якими пояснюється спадна траєкторія кривої сукупного попиту. Зміни нецінових чинників сукупного попиту викликають зміщення самої кривої су купного попиту.
2. Сукупна пропозиція
Сукупна пропозиція відображає рівень наявного реаль, ного обсягу виробництва за кожного можливого рівня цін. Залежність між ними пряма, або позитивна. Крива су-купної пропозиції зображена на мал. 2 показує реальний обсяг національного продукту, який буде виготовлений за різних рівнів цін. Вона складається із трьох відрізків.На кейнсіанському, або горизонтальному, відрізкові національний продукт міняється, а рівень цін залишається постійним.
На мал. 2 Об2 означає потенційний рівень реального обсягу національного виробництва за повної зайнятості. Горизонтальний відрізок кривої сукуп-ної пропозиції включає реальний обсяг національного ви-робництва, який значно менший обсягу національного виробництва за повної зайнятості Об2.
Горизонтальний відрізок свідчить про тс, що економіка перебуває в стані глибокого спаду, або депресії, і що не використовується велика кількість машин, устаткування і робочої сили.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Сукупні попит та пропозиція

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок