Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Назва:
МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,10 KB
Завантажень:
449
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат з держрегулювання
МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Державне регулювання зайнятості населення. Інструменти соціального захисту


1. Державне регулювання зайнятості.
2. Політика соціального захисту населення.
1. Державне регулювання зайнятості.
Головним завданням політики зайнятості на сучасному етапі є збереження про-відної ролі держави в її регулюванні. Проте державне регулювання зайнятості не повинно використовуватись для обмеження ринкового механізму саморегулювання.
Разом з тим треба враховувати перехідний характер української економіки, для якої є неприйнятною орієнтація лише на механізм ринкового регулювання зайнятос-ті. Він не може ефективно працювати внаслідок відставання заробітної плати від середнього прожиткового мінімуму, у зв'язку з необхідністю вкладення коштів в охорону здоров'я, відпочинок, житло і транспорт. Незабезпечення цих умов пере-шкоджає вільному переміщенню робочої сили.
Характерною ознакою соціальної ринкової економіки є орієнтація на продукти-вну зайнятість, що базується на необхідності вкладень коштів у забезпечення належ-них умов для існування людини, зростання її добробуту.
Забезпечення продуктивної зайнятості можливе лише за умови поєднання ак-тивних дій органів державного управління з ринковими регуляторами зайнятості.
Вільно вибрана зайнятість як орієнтир соціальної ринкової економіки є голо-вним принципом, на якому повинні будуватися державна політика і механізм забез-печення продуктивної зайнятості. Передумовами реалізації цього принципу є розви-ток всіх форм власності з метою розширення можливостей вибору громадянами сфер застосування праці; недопущення примушування до праці та будь-яких форм дис-кримінації — за статтю, віком, національністю тощо. До цих умов треба також відне-сти економічну та юридичну свободу працівників і роботодавців при наймі та звіль-ненні, свободу переміщення праці і капіталу, створення нового механізму регулю-вання ринку праці, розвиток системи партнерських відносин щодо розв'язання інди-відуальних і колективних трудових спорів.
Усе це означає необхідність створення такої моделі зайнятості, яка була б за-снована на поєднанні ринкових принципів регулювання і участі держави в побудові правил функціонування ринку праці. Така модель повинна передбачати заходи соціа-льного захисту населення у випадку безробіття, здійснення політики сприяння зайня-тості та прискоренню адаптації населення до вимог ринкової економіки.
Складність утвердження нових принципів політики зайнятості обумовлена іне-ртністю громадської свідомості та уявленням про те, що перехід до ринкової еконо-міки може автоматично розв'язати всі накопичені проблеми у сфері зайнятості.
Недооцінка сфери зайнятості щодо її впливу на розвиток економіки та якість життя населення призвела до того, що механізми зайнятості стали гальмом економіч-них реформ. Стримування процесу вивільнення робочої сили в період спаду вироб-ництва загальмувало створення Інфраструктури ринку праці, системи інформаційно-го забезпечення служб зайнятості, перебудови системи підготовки кадрів.
В основі державного регулювання зайнятості населення лежать положення кейнсіанської теорії, згідно з якою зменшення безробіття повинно досягатися за ра-хунок державної стимулюючої фінансової політики. Але така політика, крім позити-вного впливу на економіку, виявила побічні негативні наслідки — інфляцію. Отже, інфляція є тією ціною, яку економіка повинна сплатити за зниження безробіття.
Існує тісний зв'язок між безробіттям та інфляцією. Збільшення безробіття зни-жує інфляцію і навпаки — обернена залежність. Вона узагальнена у вигляді кривої Філіпса. Крива Філіпса доповнила кейнсіанську теорію державного регулювання зайнятості. Але подальші дослідження показали, що вона адекватно відтворює зв'язок між інфляцією та безробіттям лише в короткостроковому періоді.
У межах великих інтервалів часу цей зв'язок має інший характер. Про це свід-чить досвід багатьох країн світу в період 70-80-х років, коли в економіці відбувалося одночасне зростання інфляції та безробіття.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок