Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Економічний словник

Економічний словник

Назва:
Економічний словник
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,05 KB
Завантажень:
427
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Модель — спосіб абстрактного відображення фактичної пове-дінки досліджуваних явищ в економіці.
Нормативна функція макроекономіки — спрямованість мак-роекономіки на обґрунтування рекомендацій щодо подальшого роз-витку національної економіки.
Позитивна функція макроекономіки — спрямованість макро-економіки на обґрунтування висновків, які пояснюють сучасний стан національної економіки.
Ринкова економіка — економічна система, в якій матеріальні ресурси знаходяться у приватній власності, а основним регулятором економіки є ринковий механізм.
Головна суперечність суспільства — суперечність між безмеж-ними матеріальними потребами і обмеженими економічними ресур-сами.
Головне завдання макроекономіки — забезпечення суспільст-ва знаннями, завдяки яким можна створювати умови для підвищен-ня ефективності національної економіки.
Домашні господарства — економічні одиниці, що складаються з однієї або більше осіб, які забезпечують економіку ресурсами і ви-користовують доходи для купівлі споживчих товарів та послуг.
Екзогенні змінні — зовнішні для моделі чинники, які визначаю-ться до початку її побудови.
Ендогенні змінні — внутрішні чинники моделі, які визначають-ся в процесі її побудови.
Змішана економіка — економічна система, в якій співіснує приватна та державна власність, і яка спирається на ринковий меха-нізм і державне регулювання.
Командно-адміністративна (планова) економіка — економіч-на система, в якій матеріальні ресурси знаходяться у державній вла-сності, а основним регулятором економіки є директивний план.
Активи — все те, що має ринкову вартість і є власністю певних інституціональних одиниць.
Базовий рік — рік, який береться за вихідну базу для обчислен-ня реальних змін вартісних показників (ВВП, особистий дохід то-що).
Валовий випуск — сукупна ринкова вартість товарів та послуг, вироблених резидентами всередині країни протягом певного періоду.
Валовий внутрішній продукт — сукупна ринкова вартість кін-цевих товарів та послуг, вироблених резидентами всередині країни протягом певного періоду.
Валовий національний дохід — внутрішні первинні доходи ре-зидентів плюс їхні чисті первинні доходи зовнішні.
Валовий національний дохід наявний — внутрішні та зовнішні первинні доходи резидентів плюс чисті поточні трансферти зовнішні.
Валові інвестиції— видатки на капітальні блага та запаси.
Валовий корпоративний прибуток — прибуток, отриманий від реалізації продукції плюс амортизація.
Державні закупівлі — урядові видатки на купівлю товарів та послуг колективного споживання і державне інвестування економіки.
Дефлювання — перетворення номінальних показників у реальні для років, які мали більш високі ціни порівняно з базовим роком.
Додана вартість — різниця між повною ринковою вартістю то-варів та послуг і матеріальними витратами.
Економічні операції СНР — операції, які відображають відно-сини між інституціональними одиницями, що пов'язані з їх еконо-мічною діяльністю.
Експорт — товари та послуги, що їх виробляють в одній країні і продають іншій.
Імпорт — товари та послуги, що закуповуються певною країною в інших країн.
Індекс цін — індекс, що показує, як змінюється ціна певного «ринкового кошика» за певний період.
Інституціональна одиниця СНР — економічна одиниця, що ложе володіти активами, брати на себе зобов'язання і самостійно здійснювати всю сукупність операцій у сфері своєї основної діяль-ності.Інфлювання — перетворення номінальних показників у реальні для років, які мали нижчі ціни порівняно з базовим роком.
Кінцева продукція — частка валового випуску, яка спрямовує-ться на невиробниче споживання, інвестування та експорт.
Неприбуткові податки — усі податки, за мінусом прибуткових. Вони включають продуктові та інші податки, об'єктом обкладання
якими не є дохід.
Номінальний ВВП — ВВП, обчислений у поточних цінах.
Особистий дохід — дохід домашніх господарств, який охоплює їх первинні та вторинні доходи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 



Реферат на тему: Економічний словник

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок