Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах.

Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах.

Назва:
Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,04 KB
Завантажень:
101
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах.
План.
1. Західноєвропейська модель.
2. Американська модель.
3. Японська модель.
4. Скандинавська модель
5. Моделі державного регулювання становлення і розвитку ринкового
господарства в нових індустріальних країнах.
6. Державне регулювання економіки східноєвропейських країн
в період переходу до ринку
Західноєвропейська модель
В регулюванні ринку країн Західної Європи можна ви-ділити два періоди: інтенсивного розвитку механізмів дер-жавного регулювання і дерегулювання.
В період після “великої кризи” в Західній Європі почали широко використовуватись різні форми втру-чання держави в економіку. В довоєнний і післявоєнний пе-ріод розвиток господарських систем Західної Європи відбу-вався у відповідності з основними рецептами кейнсіанства.
Держава активно кооперувалась з приватним капіталом, беручи на себе відповідальність за створення нових галузей і реконструкцію старих. Для 50—60-х років харак-терне досить сильне втручання в економіку, прийняття обо-в'язкових для підприємств планів. В 70-х роках був здій-снений перехід до індикативного планування, яке дозволило на демократичній основі координувати позицію держави і приватного бізнесу.
У механізмі регулювання сучасного ринкового господарст-ва країн Західної Європи індикативне планування заміню-ється стратегічним.
Головний принцип централізованого керівництва у Західній Європі полягає у створені центральними органами регулювання” штучних правил гри”для господарських суб”єктів, які спонукають їх діяти у бажаному для економічної ситуації напрямі.
Чітко виявились два нових підходи в державному регу-люванні ринкового господарства: макрорегулювання, зас-новане на податково-бюджетному і кредитно-грошовому ін-струментарії, та індустріальна політика, спрямована на структурну перебудову економіки.
Макроекономічна політика державних ор-ганів у країнах Західної Європи спрямована на створення максимально сприятливих умов для приватного прибутково-го нагромадження капіталу.
Європейські країни виробили засоби стимулювання рин-кових підприємств (венчурного
бізнесу), які працюють на найновіших напрямках науково-технічного прогресу, шляхом безпосереднього виділення державних кредитів, зниження оподаткування на біржові доходи, надання державних га-рантій.
Особливістю сучасного західноєвропейського ринку є ін-теграція і перехід від внутрідержавного до міждержавного його регулювання. І на національному і на міждержавному рівнях здійснюється певне втручання в господарське життя ЄС з боку Комісії Європейської співдружності. Ради Мініст-рів ЄС, Європейського парламенту і суду ЄС.
Американська модель
Сучасна ринкова економіка США є не стихійною, а регу-льованою державою.
У США механізм державного ре-гулювання пройшов декілька етапів. На початку 70-х років у режимі жорсткого адміністративного регулювання перебувало багато галузей економіки США. Основними причинами введення жо-рсткого регулювання галузей економіки були обме-ження монополії і обмеження конкуренції. В арсеналі елементів державного регулювання ринку США важливе місце зайняло державне програмування економіки, яке охопило розробку як загаль-нонаціональних, так і регіональних програм.
У 80-і роки США відмовились від традиційної системи регулювання, яка грун-тувалась на кейнсіанській моделі і замінили її системою, ос-нованою на проведені політики монетаризму і економічної теорії «пропозиції». Держава регулює відносини сторін, за-безпечує їх свободу, стимулює чесну ділову активність і ка-рає тих, хто ігнорує право та інтереси суб'єктів ринку. В умовах сучасної ринкової економіки, яка характеризу-ється наявністю великої кількості не тільки малих і середніх підприємств, але й монополізованих комплексів, ринкове саморегулювання доповнюється і формується в механізм ці-леспрямованого макроекономічного регулювання.
При цьому зусилля держави концентруються на недопу-щенні монополізму, контролі за реалізацією антимонополь-ного законодавства, стимулюванні передових технологій.
В практиці державного регулювання економіки США широко використовується система державних замовлень(атомна, аерокосмічна промисловість, електро-технічна .

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок