Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Підприємництво як сучасна форма господарювання

Підприємництво як сучасна форма господарювання

Назва:
Підприємництво як сучасна форма господарювання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,71 KB
Завантажень:
280
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
З підприємництва на тему:
“Підприємництво як сучасна форма господарювання”


План.
Сутність, значення та організаційно-правові форми здійснення.
Типологія, середовище та активізація підприємства.


ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК СУЧАСНА ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Сутність, значення та організаційно-правові форми здійснення
Як відомо, у минулому виокремлю-вали землю, працю й капітал як клю-чові чинники виробництва; нині до них додають новий чинник — під-приємницький потенціал (потенційну можливість мак-симально ефективного використання сукупності кад-рових, матеріальних і нематеріальних ресурсів). Фор-мування й використання цього потенціалу — це прак-тично і є суттю поняття «підприємництво», яке заве-дено вважати особливою сферою виробничо-госпо-дарської або іншої діяльності з метою одержання пев-ного зиску.
Підприємництвом, як правило, називають ініціа-тивно-самостійну господарсько-комерційну діяльність окремих фізичних та юридичних осіб, що її цілком зорієнтовано на одержання прибутку (доходу). Така діяльність здійснюється від свого імені, на власний ризик і під особисту майнову відповідальність окре-мої фізичної особи — підприємця або юридичної осо-би — підприємства (організації).
Основними функціями підприємницької діяль-ності заведено вважати: 1) творчу — генерування й активне використання новаторських ідей і пілотних проектів, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати в бізнесі (підприємництві); 2) ресурсну— формування й продуктивне викорис-тання власного капіталу, а також інформаційних, ма-теріальних і трудових ресурсів; 3) організаційно-супровідну — практична організація маркетингу, виробництва, продажу, реклами та інших госпо-дарських справ. Підприємницька діяльність може здійснюватися без використання і з використанням найманої праці, без утворення або з утворенням юридичної особи.
Важливо усвідомлювати, що підприємництво (бізнес) завжди має здійснюватися за науково обгрунтованими принципами. До цих принципів належать: 1) вільний вибір бізнесової діяльності; 2) за-лучення на добровільних засадах ресурсів (грошових коштів і май-на) індивідуальних підприємців та юридичних осіб для започаткування й розгортання такої діяльності; 3) самостійне формування програми діяльності, вибір постачальників ресурсів і споживачів продукції, установлення цін на товари та послуги, наймання пра-цівників; 4) вільне розпоряджання прибутком (доходом), що зали-шається після внесення обов'язкових платежів до відповідних бюд-жетів; 5) самостійне здійснення підприємцями — юридичними осо-бами зовнішньоекономічної діяльності.
Підприємництво як форма переважно ініціативної діяльності може започатковуватися й функціонувати у вигляді будь-яких її видів (виробничої та торговельної діяльності, посередництва, надання послуг тощо). Поряд з цим завжди виокремлюються індивідуальна й колективна форми підприємницької діяльності, тобто такі мож-ливі види останньої, як: а) малий бізнес (мале підприємництво), що базується на особистій власності або оренді майна; б) спільне підприємництво (партнерство), засноване на колективній власності; в) корпоративне підприємництво, матеріальною підвалиною якого служить акціонерна власність.
Традиційно існують класична та інноваційна моделі підприєм-ництва з альтернативним варіантом їхнього поєднання. Класична модель підприємницької діяльності незмінне орієнтується на най-ефективніше використання наявних ресурсів підприємства (органі-зації). За такої моделі дії підприємця чітко окреслено: аналітична оцінка наявних ресурсів; виявлення реальних можливостей досяг-нення поставленої мети бізнесової діяльності; використання саме тієї реальної можливості, яка здатна забезпечити максимально ефек-тивну віддачу від наявних фінансових, матеріальних і нематеріаль-них ресурсів. Інноваційна модель підприємництва передбачає ак-тивне використання переважно інноваційних організаційно-управ-лінських, техніко-технологічних і соціально-економічних рішень у сфері різномасштабного бізнесу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Підприємництво як сучасна форма господарювання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок