Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Нормування власних оборотних активів за їх окремими елементами

Нормування власних оборотних активів за їх окремими елементами

Назва:
Нормування власних оборотних активів за їх окремими елементами
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,31 KB
Завантажень:
131
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Нормування власних оборотних активів за їх окремими елементами
5.4.1. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на сировину, основні матеріали та напівфабрикати
Норматив власних оборотних активів на сировину, основні матеріа-
ли та напівфабрикати визначається у грошовому вираженні множенням
вартості їх однодобової витрати в запланованому році на норму оборот-
них активів у днях:
H = ON,
(5.1)
де О — однодобова витрата сировини, матеріалів та напівфабри-
катів, грн; N — норма оборотних активів, днів.
Однодобова витрата сировини, матеріалів та напівфабрикатів
визначається діленням вартості їх річної (квартальної) витрати в за-
планованому році на 360 (90) днів.
Норма оборотних активів за кожним видом або за однорідною
групою матеріалів враховує час їх перебування в поточному, стра-
ховому, транспортному, технологічному запасах, а також час, необ-
хідний для відвантаження, доставки, прийняття та складування ма-
теріалів.
Підсумовуючи визначені за окремими операціями норми оборот-
них активів за відповідними видами сировини, матеріалів та на-
півфабрикатів, отримують загальну норму.
Множенням загальної норми на вартість однодобової витрати
відповідного виду цінностей визначають норматив.
Якщо найменувань сировини та матеріалів багато і вони над-
ходять від багатьох постачальників, що утруднює розрахунок нор-
ми за окремими її елементами (доставка, приймання, зберігання
тощо), визначають норму в середньому за всіма матеріалами вихо-
дячи з фактичних даних про вартість їх витрат у звітному році та
розміру їх середнього залишку. При цьому середній залишок ви-
значається на підставі звітних даних за кварталами діленням на
4 суми половини залишку на початок та кінець року плюс повні за-
лишки на початок II, III та IV кварталів. Норма у днях обчис-
люється діленням середньорічного залишку сировини та матеріалів
за попередній звітний рік на їх одноденну витрату в цьому самому
році. Множенням вартості однодобової витрати сировини та мате-
ріалів у запланованому році на норму оборотних активів у днях
визначають норматив власних оборотних активів за сировиною та
матеріалами.
Розрахунок норми та норматив розглядуваних власних оборот-
них активів наведено в табл. 5.2.
5.4.2. Розрахунок нормативу власних оборотних активів на запаси палива
Запаси пального на підприємствах створюються, як правило,
у розмірі мінімальних залишків з урахуванням змін його споживан-
ня (витрат) у запланованому році.
Отже, норматив за цим видом цінностей визначається аналогіч-
но обчисленню нормативу за сировиною, основними матеріалами
та купованими напівфабрикатами шляхом множення розрахованої
норми запасу у днях на вартість одноденної її витрати на вироб-
ничі та невиробничі потреби в запланованому році. При цьому
норматив обчислюється за всіма видами палива (крім газу), що ви-
користовуються на технологічні цілі та господарські потреби ви-
робництва.
Якщо підприємство переведене на газ, то створюються страхові
запаси твердого та рідкого палива.
5.4.3. Розрахунок нормативу власних оборотних активів
на допоміжні матеріали
Норматив власних оборотних активів на допоміжні матеріали
визначається множенням норми запасу у днях на вартість їх одно-
денної витрати, що визначається кошторисом витрат на виробниц-
тво. При цьому норми за видами допоміжних матеріалів обчислю-
ються в тому самому порядку, що й за основними матеріалами.
5.4.4. Розрахунок нормативу власних
оборотних активів на запаси тари
Норматив на запаси тари обчислюється множенням норми у днях
на вартість однодобового обороту (витрати) тари за її видами.
Норма оборотних активів за тарою визначається залежно від
джерел її надходження (способу заготівлі) та порядку використання.
Розрізняють тару куповану, власного виробництва, з поверненням
та без повернення.
За купованою тарою, призначеною для пакування готової про-
дукції, норма оборотних активів встановлюється так само, як за си-
ровиною, основними матеріалами та купованими напівфабрикатами
виходячи з інтервалів поставок.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Нормування власних оборотних активів за їх окремими елементами

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок