Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Відміннність прогнозу від плану

Відміннність прогнозу від плану

Назва:
Відміннність прогнозу від плану
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,37 KB
Завантажень:
289
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Відміннність прогнозу від плану


Життя сучасного суспільства є неможливим без передбачення майбутнього, без визна-чення перспектив його розвитку. Нині прогнозування є одним з вирішальних наукових факторів формування стратегії і тактики економічної політики держави.
Державне регулювання економіки повинно забезпечу-вати втілення тільки оптимальних рішень, оскільки потенційні втрати суспільства від необгрунтованих розпорядчих заходів на-багато збільшуються. Отже, сьогодення потребує розширення фронту прогнозування, дальшого вдосконалення методології та методики розробки прогнозів. Що вищий рівень соціально-економічного прогнозування в суспільстві, то вища й ефектив-ність цілеспрямованого впливу держави на хід соціально-економічних процесів.
Прогноз (грец. — передбачення) — це науково обґрунтоване судження про можливий стан об'єкта в майбутньому, а також про альтернативні шляхи і строки досягнення такого стану. Процес розробки прогнозів називається прогнозуванням.
Одним з найважливіших напрямків прогнозування суспільно-го розвитку є соціально-економічне прогнозування.
Прогнозування є сполучною ланкою між теорією| і практикою в усіх галузях життя суспільства. У методології прогнозування розрізняють два аспекти: теоретичний і управлінській. Теорергцчний аспект полягає в тому, що за допомогою прогнозування здійснюється аналіз реальних фактів та причинно-наслідкових зв'язків, оцінка й опис можливих і бажаних перспектив розвитку об'єкта. Управлінський аспект формує рекомендації щодо дер-жавного регулювання економіки на відповідну перспективу.
Соціально-економічне прогнозування є складовою ширшого поняття — передбачення, як випереджувального відображенню дійсності. Залежно від ступеня конкретизації процесів, що дослід-жуються, розрізняють три форми передбачення: гіпотезу, прогноз і план (програму).
Гіпотеза характеризує наукове передбачення на рівні загаль-ної теорії. Науковою підставою побудови гіпотези є теорія й від-криті на її підставі закономірності, причинно-наслідкові зв'язки та тенденції функціонування й розвитку об'єктів. На цьому рівні об'єкти описують за допомогою якісних характеристик.
Прогноз як порівняти з гіпотезою має більшу визначеність і достовірність, оскільки базується не тільки на якісних, а й на кількісних параметрах.
План (програма) — це комплекс конкретних заходів, спрямо-ваних на досягнення певних цілей.
Найтісніше взаємопов'язані прогнозування та планування. Єдність між ними зумовлена тим, що прогнозування створює умови для наукового обґрунтованого планування (процесу при-йняття управлінських рішень).
Форми поєднання прогнозу і плану в часі можуть бути різними:
- прогнозування може передувати процесу розробки плану (прийняттю управлінських рішень). Як правило, для того щоб прийняти обґрунтоване рішення, необхідно мати прогноз, наприклад, обсягів і структури попиту, стратегії і тактики конкурентів, можливих змін у господарському законодавстві, міри можливого ризику і т. п.;
- прогноз і план можуть розроблятися одночасно, оскільки як планові, так і прогнозні розрахунки спираються на велику кіль-кість показників (констант і змінних), у тому числі таких, котрі мають прогнозне походження (індекс цін, показники ефективнос-ті використання ресурсів і т. п.);
- прогноз може здійснюватися після прийняття управлінського рішення. У такому варіанті виділяють два аспекти. Перший назива-ють прогнозуванням наслідків прийнятих рішень. Другий аспект пов'язаний з безперервністю та календарним характером плануван-ня і прогнозування. Процес планування починається ще до початку втілення планових заходів, але в межах попереднього планового пе-ріоду. Для цього здійснюється прогноз очікуваного виконання пла-ну. Наприклад, згідно із законом про бюджетну систему України, бюджетна резолюція, яка містить основні напрями бюджетної полі-тики на наступний рік і «задає тон» усім наступним етапам бю-джетного процесу, розробляється до 15 червня поточного бюджет-ного року. Але, щоб сформувати продуману бюджетну політику на наступний рік, необхідно мати прогноз очікуваного виконання бю-джету за поточний рік.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Відміннність прогнозу від плану

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок