Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Теоретичні проблеми «Капіталу» К. Маркса

Теоретичні проблеми «Капіталу» К. Маркса

Назва:
Теоретичні проблеми «Капіталу» К. Маркса
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,34 KB
Завантажень:
442
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Реферат
на тему:
Теоретичні проблеми «Капіталу»
К. Маркса


Праця над цим фундаментальним твором тривала понад п'ятнадцять років. Її було задумано як критичний огляд поширених у ті часи економічних теорій. Кілька рукописних варіантів «Капіта-лу» (1857—1865) («Критика політичної економії», «До критики по-літичної економії», другий та третій попередні варіанти «Капіталу») у вигляді нарисів та закінчених теоретичних викладок давно були готові до друку, однак Маркс намагався надати цьому твору харак-теру вичерпної, логічно закінченої теорії. Головною метою дослі-дження, за словами Маркса було «відкриття економічного закону руху сучасного суспільства» .
Однак вихід у світ одночасно всіх томів «Капіталу» не пощасти-ло забезпечити: праця тривала надалі, а обсяги опрацьованих мате-ріалів зростали. Було прийнято рішення про видання першої, в ці-лому завершеної частини.
Перший том «Капіталу» вийшов з друку 1867 p., і йому Маркс дав заголовок — «Процес виробництва капіталу».
Центральною проблемою цього тому є проблема виробництва додаткової вартості як основи розвитку й виразника відносин між капіталом та працею. Теза, з якої виходить Маркс у своєму аналі-зі, — це визначальна роль виробництва щодо розподілу, обміну та споживання.
Дослідження починається з визначення ролі грошей та товару у становленні капіталізму. Аналізуючи просте товарне виробництво, Маркс доводить, що існування в докапіталістичну добу товарного виробництва й торгівлі, яка обслуговувалась за допомогою грошей, історично зумовлює виникнення капіталу.
Категорії товару і його вартості було достатньо досліджено представниками класичної школи та їхніми послідовниками, але та-кого суворо логічного визначення, як Маркс, величині вартості то-вару не дав ніхто.
Передовсім визначивши товар, як продукт, призначений суто для обміну, а не для власного споживання, Маркс звертає увагу на те, що товар має дві властивості, перша з яких забезпечує йому по-пит на ринку (споживна вартість) і характеризує товар як корисну у конкретному відношенні річ; друга (вартість) — забезпечує йому можливість обмінюватися на інші речі, порівнюватися з ними неза-лежно від того, в якій формі вони виступають, які конкретні потре-би задовольняють.
Отже, різноманітні речі можуть обмінюватися одна на одну за-вдяки двом притаманним їм властивостям: потреба в конкретній речі є причиною обміну, а вартість, закладена в кожній з них, забезпе-чує його. Пропорції в процесі обміну (мінова вартість) визначають-ся через порівнювання вартостей.
Дві властивості товару зумовлено двома характеристиками праці, що створює цей товар: конкретною працею, яка потребує особливих навичок і результатом котрої є якась конкретна річ, що забезпечить конкретну користь, та абстрактною працею, яка споріднює всі види праці, бо є результатом витрат певних зусиль (розумових, фізичних) на виробництво товарів.
Аналізуючи процес обміну товарами на основі порівнювання їх-ньої вартості, Маркс в історичній ретроспектив! показує розвиток обміну і виникнення грошей як закономірного наслідку цього роз-витку. За Марксом, гроші — це також товар, який виступає у спе-цифічній формі, але завдяки їх участі в процесі обміну вартість на-бирає форму ціни, яка може дорівнювати вартості, а може від неї відрізнятись.
Щоб довести природний зв'язок товарів та грошей, Маркс аналі-зує функції грошей у процесі обміну. У вирішенні цієї проблеми він іде далі класичної школи, визначаючи п'ять функцій грошей: як мі-ри вартості, засобу обігу, засобу створення скарбів (золото та сріб-ло) та засобу нагромадження, засобу платежу та світових грошей. Різні етапи розвитку суспільства зумовлюють різний рівень реаліза-ції цих функцій.
Докладне дослідження суті товарів та грошей передує викладу го-ловної ідеї першого тому «Капіталу» — проблеми перетворення прос-того товарного виробництва на капіталістичне, що відбувається в ме-жах еквівалентного обміну на підставі закладеної в товарах вартості.
Маркс показує, як гроші виходять з товарної форми і стають першою формою прояву капіталу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Теоретичні проблеми «Капіталу» К. Маркса

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок