Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Структура місцевих бюджетів

Структура місцевих бюджетів

Назва:
Структура місцевих бюджетів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,13 KB
Завантажень:
74
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат з ДРЕ
1. Структура місцевих бюджетів
Місцеві бюджети включають бюджет Автономної Республі-ки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.
Бюджети місцевого самоврядування — це бюджети терито-ріальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.
Місцеві бюджети — це фонди фінансових ресурсів, приз-начені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи самоврядування. Як складова бюджетної системи дер-жави і основа фінансової бази діяльності органів самовряду-вання місцеві бюджети забезпечують необхідними грошовими засобами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що здійснюються органами влади і управління на відповідній території.
Через місцеві бюджети складаються певні фінансові взаємо-відносини органів самоврядування практично з усіма підприєм-ствами, установами, що розташовані на їх території, і населен-ням даної території у зв'язку з мобілізацією й витрачанням коштів цих бюджетів. Між місцевими бюджетами різних рівнів, а також між цими бюджетами і державним бюджетом виника-ють фінансові відносини з приводу перерозподілу фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування кож-ного бюджету.
Органам місцевого самоврядування надано широкі права для здійснення економічного і соціального розвитку на своїй території. У статті 43 Конституції України зазначено, що місце-ві органи самоврядування управляють майном, що є в кому-нальній власності; затверджують програми соціально-економіч-ного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територі-альних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки та збори відповідно до закону; утворюють, реорганізовують та ліквідують комунальні підприємства, організа-ції, установи.
Частка місцевих бюджетів у перерозподілі валового внут-рішнього продукту, а також у зведеному бюджеті поряд з еко-номічним і соціальним має важливе політичне значення. Вона свідчить про участь місцевого самоврядування у розв'язанні ак-туальних проблем розвитку держави, про певну обмеженість функцій центральних органів влади. У цьому зв'язку необхідно враховувати, що однією із важливих передумов побудови де-мократичної держави є самостійність і незалежність органів місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування передбачає його - відокремленість від державної влади, повну незалежність і самостійність покладених-на нього функцій у межах своєї компетенції.
Основними положеннями Європейської хартії місцевого са-моврядування, які мають безпосереднє відношення до функці-онування бюджетів самоврядування, є положення про те, що:—
місцева влада має право на свої власні фінансові ресурси;—
обсяг фінансових ресурсів має відповідати функціям, які виконує місцева влада;—
місцева влада має право вільно розпоряджатися власни-ми фінансовими ресурсами;—
частина фінансових ресурсів повинна формуватися за ра-хунок місцевих податків і зборів;—
розміри місцевих податків і зборів місцева влада уповно-важена встановлювати в межах закону;—
порядок формування фінансових ресурсів повинен бути гнучким і забезпечувати відповідність наявних ресурсів зрос-танню вартості виконання завдань місцевої влади;—
захист слабкої у фінансовому розумінні місцевої влади проводиться за допомогою процедур усунення фінансових дис-пропорцій (фінансового вирівнювання);—
перевага у виборі форм фінансової допомоги надається дотаціям, які не призначаються для фінансування конкретних проектів і не обмежують свободи місцевої влади.
Нині до Європейської хартії місцевого самоврядування приєдналося понад 30 країн, у 1996 році — Україна.
Прийняття Бюджетного кодексу України є важливим кро-ком у напрямі наближення до загальноприйнятих стандартів у цій сфері. Однак ряд важливих питань реального забезпечен-ня незалежності органів місцевого самоврядування ще чекають на своє вирішення. Насамперед це стосується фінансової бази місцевого самоврядування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Структура місцевих бюджетів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок