Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Підприємство як суб’єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин

Підприємство як суб’єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин

Назва:
Підприємство як суб’єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,67 KB
Завантажень:
217
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Підприємство як суб’єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин
Основною ланкою економіки в ринкових умовах господарюван-
ня є підприємства — суб’єкти господарювання. На підприємствах
виробляється продукція і надаються послуги, створюються відпо-
відні доходи і накопичення, які є основним джерелом формування як
централізованих фондів грошових коштів держави, так і відповід-
них фондів підприємств.
Відповідно до Господарського кодексу України підприємство —
це самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним
органом державної влади або органом місцевого самоврядування,
або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих по-
треб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-до-
слідної, торговельної та іншої господарської діяльності.
Підприємство, як правило, є юридичною особою, що визначаєть-
ся відокремленістю його майна, відповідальністю за зобов’язаннями
цим майном, наявністю поточного рахунка в банку і діє від свого
імені при вирішенні різноманітних питань у вищих посадових орга-
нах управління, суду, прокуратури та ін.
Підприємство як суб’єкт господарювання здійснює незаборонені
законом держави різні види господарської діяльності, самостійно
розпоряджається випущеною продукцією, отриманими від її прода-
жу виручкою і прибутком, що залишаються у нього.
Для здійснення своєї діяльності підприємство формує майно, яке
може належати йому на праві власності або повного господарсько-
го ведення.
Джерелом формування майна підприємства є грошові та матері-
альні внески засновників; доходи, отримані від реалізації продукції
та інших видів діяльності; доходи від продажу цінних паперів; капі-
тальні вкладення і дотації з бюджетів; надходження від роздержав-
лення і приватизації власності, придбання майна інших підпри-
ємств і організацій; безоплатні та благодійні внески, пожертвуван-
ня організацій та громадян; інші не заборонені законодавством
джерела.
Конкретні джерела формування статутного капіталу підприєм-
ства залежать від організаційно-правової форми його утворення.
У процесі формування статутного капіталу підприємство вступає
у відносини з його засновниками — юридичними і фізичними осо-
бами з приводу створення статутного доходу.
Статутний капітал використовується на придбання основних
фондів і формування оборотних активів у розмірах, необхідних для
здійснення нормальної виробничо-фінансової діяльності. У цьому
разі підприємство вступає у відносини з постачальниками сирови-
ни, матеріалів, основних засобів та ін. Придбані сировина, матеріа-
ли і основні засоби використовуються підприємством з метою ви-
робництва нового продукту. Таким чином, початковий статутний
капітал інвестується в підприємство з метою створення нового про-
дукту, нової вартості. Створений продукт реалізується за відповід-
ними каналами і відпускними цінами, у результаті чого підприєм-
ство отримує виручку.
Якщо виручка, що надходить, перевищує витрати підприємства на
виробництво і продаж продукції (собівартість), то підприємство одержує
прибуток. Останній є результатом кругообігу коштів, вкладених у
підприємство, і належить до власних фінансових ресурсів підприєм-
ства. Але цей прибуток не залишається повністю в розпорядженні
підприємства, значна його частина у вигляді податків вилучається
державою в бюджет. Причому ця частина прибутку вилучається у
бюджет першочергово відповідно до чинних законодавчих актів.
У цьому виявляється державний вплив на вибір напрямів і обсягів
використання прибутку (доходу) підприємства. Так виникають
фінансові відносини підприємства з державою з приводу розподілу
чистого доходу (прибутку).
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, розподі-
ляється на його розсуд. Як багатоцільове джерело для фінансування
потреб підприємства цей прибуток використовується ним для накопи-
чення і споживання, тобто створення резервів, виробничого розвитку,
соціально-культурних потреб, матеріального стимулювання праців-
ників підприємства тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Підприємство як суб’єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок