Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Фінансовий план

Фінансовий план

Назва:
Фінансовий план
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,78 KB
Завантажень:
17
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему:
Фінансовий план


План
Значення, структура та розробка фінансового плану (стор. 1 - 3)
План доходів та витрат (стор. 3 - 8)
План руху грошових потоків (стор. 8 - 11)
Плановий баланс (стор. 11 - 18)


1.Значення, структура та розробка фінансового плану.
Фiнансове планування – це процес визначення обсягу фiнансових ресурсiв за джерелами формування i напрямками їх цiльового використання згiдно з виробничими та маркетинговими показниками пiдприємства у плановому перiодi. Метою фiнансового планування є забезпечення господарської дiяльностi необхiдними джерелами фiнансування.
Отже, основними завданнями фiнансового планування на пiдприємствi є:
- забезпечення виробничої та iнвестицiйної дiяльностi необхiдними фiнансовими ресурсами;
- установлення рацiональних фiнансових вiдносин iз суб’єктами господарювання, банками, страховими компанiями тощо;
- визначення шляхiв ефективного вкладання капiталу, оцiнка рацiональностi його використання;
- виявлення та мобiлiзацiя резервiв збiльшення прибутку за рахунок рацiонального використання матерiальних, трудових та грошових ресурсiв;
- здiйснення контролю за утворенням та використанням платiжних засобiв.
Фiнансове планування дає змогу розв’язати такi конкретнi питання:
- якi грошовi кошти може мати пiдприємство в своєму розпорядженнi;
- якi джерела їх надходження;
- чи достатньо засобiв для виконання накреслених завдань;
- яка частина коштiв має бути перерахована в бюджет, позабюджетнi фонди, банкам та iншим кредиторам;
- як повинен здiйснюватися розподiл прибутку на пiдприємствi;
- як забезпечується реальна збалансованiсть планових витрат i доходiв пiдприємства на принципах самоокупностi та самофiнансування.
Розробка фінансових планів відіграє важливу роль у реалізації стратегії підприємства на поточний рік. Це планування дозволяє визначити на майбутній період усі джерела фінансування діяльності підприємства, сформулювати систему його доходів і видатків, забезпечити постійну платоспроможність підприємства, визначити структуру його активів і пасивів на кінець планового періоду.
Вихідні передумови для розробки фінансового плану такі:
- фінансова стратегія підприємства і цільові фінансові нормативи, установлені на майбутній період;
- фінансова політика по окремих аспектах фінансової діяльності, розроблена в процесі формування фінансової стратегії;
- планові обсяги виробничої й інвестиційної діяльності підприємства;
- результати фінансового аналізу за попередній період;
- для діючих, особливо для знову створюваних підприємств, необхідно мати прогноз фінансових показників фірми, щоб оцінити вплив передбачуваних рішень на її фінансовий стан. Із цих позицій доцільно у фінансовому плані складати три основних розділи: план прибутків і збитків, план (прогноз) руху коштів, проект балансового плану (план активів і пасивів).
Ступінь деталізації показників кожного з видів фінансового плану визначається підприємством самостійно з урахуванням специфіки його діяльності, а також діючої практики організації фінансового й управлінського обліку.
Технологія планування в умовах ринку повинна відповідати таким вимогам:
по-перше, для нинішнього перехідного періоду ключовою проблемою планування є адаптація. Методи і механізми розробки планів повинні, з одного боку, враховувати багаторічний досвід планової роботи, а з іншого боку - бути націлені на дедалі більшу відповідність вимогам ринку;
по-друге, варто виходити з принципу адекватності планування відповідно до умов ринкового середовища, що змінюються. Це означає, що методи планування повинні постійно переглядатися, а при необхідності застосовуватися принципово нові методи й процедури планування;
по-третє, необхідно враховувати, що дієвість планування залежить від відповідності плану реальним умовам. Отже, планування в масштабі підприємства має бути безперервним процесом пристосування до умов, що змінюються, а сама процедура планування – дуже гнучкою і забезпечувати швидку реакцію на зміну ринкової кон'юнктури;
по-четверте, процедури планування мають забезпечувати безпосередній зв'язок показників плану з впровадженням нової техніки, технології, поліпшенням організації виробництва і праці;
по-п'яте, сама технологія складання плану повинна забезпечувати використання ринкових інструментів, щоб з їх допомогою вчасно аналізувати й вносити корективи в розроблені плани.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Фінансовий план

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок