Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Мікроекономіка

Мікроекономіка

Назва:
Мікроекономіка
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,37 KB
Завантажень:
365
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Мікроекономіка


ПЛАН


1. Поняття часткової ринкової рівноваги та її аналіз
Відомо, що одні й ті ж ресурси можуть бути використані для виробництва різних благ, а ціна фак-тора виробництва визначається ціною продукції, яка виробляється із даного ресурсу. Це говорить про те, що ціни на різних типах рин-ків є взаємопов'язаними. Окрім того, від ціни ресурсу залежать до-ходи їх господарів, а доходи споживача визначають його попит і безпосередньо впливають на ціну блага. Кількісною мірою такого впливу є коефіцієнт еластичності попиту від доходу. На взаємоза-лежність всіх цін вказує і те, що будь-який товар, за виключенням товарів першої необхідності, є або ж взаємозамінним, або взаємо-доповнюючим. Кількісною оцінкою такої залежності є коефіцієнт перехресної еластичності.
Отже, однією із особливостей ринкової економіки є те, що рів-новага на окремому ринку залежить від рівноваги на інших ринках. В умовах вільної конкуренції сукупність цін на товари відповідає стану загальної рівноваги (рівноваги на всіх ринках), якщо задово-льняються наступні вимоги:
¦ усі споживачі максимізують свою корисність за даних бюджет-них обмежень;
¦ усі виробники максимізують свій прибуток за даної технології;
¦ для кожного блага попит дорівнює пропозиції.
На відміну від аналізу часткової рівноваги, аналіз загальної рів-новаги здійснюється з передумови, що ціни і кількість благ на всіх ринках визначаються одночасно з урахуванням факторів зворотних зв'язків. Ефектом зворотного зв'язку називають зміну ціни і кіль-кості товару на деякому ринку у відповідь на аналогічні зміни, що виникають на спряжених ринках. Наприклад, зміна ціни на нафту обов'язково позначиться на ринку газу, вугілля, а зміна цін на бензин - на ринку автомобілів і т.д.
Існує дві ос-новні моделі загальної економічної рівноваги: неокласична (або Вальраса) та неокейнсіанська. За допомогою моделей загальної еко-номічної рівноваги намагаються відповісти на запитання: за яких умов можливе існування системи цін, яка забезпечує загальну рів-новагу на всіх ринках?
Аналіз характеру взаємозв'язку цін благ розглянемо на взаємо-дії двох ринків за умови, що підвищення ціни на одне із благ під-вищує попит на інше, і навпаки. Для виготовлення благ використо-вують одні й ті ж ресурси, а тому в міру підвищення ціни на одне із них зменшується пропозиція іншого. Функції попиту і пропозиції на обох ринках є лінійними:
К1п=a+b*Ц2-с*Ц1; К1пр= - k - l*Ц2 - m*Ц1
К2п=d+f*Ц1-n*Ц2; К1пр=n - s*Ц1 - z*Ц2.
де а, Ь, с, к, d, l, т, f, h, п, s, z - додатні коефіцієнти, що відобража-ють характер попиту і пропозиції на ринках.
Вектор рівноважних цін має забезпечити рівновагу одночасно на обох ринках:
К1п = К1пр; (1)
К2п = К2пр (2)
Підставивши відповідні значення функції попиту і пропозиції і вирішивши рівняння (1) і (2) відносно Ці і Ц2 отримаємо, що:
Ц1 = б + в*Ц2 (3)
Ц2 = д + г*Ц2 (4)
де
Рівняння (3) і (4) визначають ціни часткової рівноваги, що забезпечують рівність попиту і пропозиції на одному із ринків за заданої ціни на іншому ринку, рівноваги на якому може і не бути. Із цих рівнянь витікає також, що між цінами існує пряма залежність.
Щоб відшукати систему цін, яка забезпечує одночасну рівнова-гу на обох ринках, необхідно вирішити систему рівнянь (3) і (4). Графічне вирішення цієї системи показано на рис. 1: лінія 1, рівняння (3) і лінія 2, рівняння (4). Прямі 1 і 2 побудовані із передумови, що коефіцієнти в і г менші за одиницю, а це означає, що попит і пропозиція на кожному із ринків в більшій мірі залежать від ціни цього, а не іншого блага. За таких умов прямі 1 і 2 пере-тнуться у першому квадранті, а їх спільна точка покаже вектор рів-новажних цін Ц1, Ц2, що забезпечує стійку економічну рівновагу господарства, яке складається із двох ринків.
Рис. 1. Часткова і загальна рівновага
Припустимо, що на першому ринку встановилась рівновага за ціни Ц1 (рис. 2). Із рівнянь (3) і (4) або за відповідними прямими на графіку можна установити, що на другому ринку за та-кої умови буде дефіцит. Ціна другого блага буде зростати, що зумо-вить підвищення попиту на перше благо і зниження його пропози-ції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Мікроекономіка

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок