Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Особливості фінансових правовідносин

Особливості фінансових правовідносин

Назва:
Особливості фінансових правовідносин
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,00 KB
Завантажень:
438
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Особливості фінансових правовідносин


План
Зміст фінансових правовідносин
Структура елементів фінансових правовідносин
Класифікація фінансових правовідносин
Зміст фінансових правовідносин
Держава, здійснюючи фінансову діяльність, регулює проце-си, пов'язані з розподілом і перерозподілом сукупного суспіль-ного продукту й національного доходу, впливає на процеси на-громадження капіталу. Такі відносини для держави мають пер-шочергове значення, оскільки, з матеріального погляду, забезпечують можливість виконання її завдань і функцій. Тому, за допомогою норм права, вона прагне організувати й врегулю-вати такі суспільні зв'язки належним чином, надає їм відповід-ної форми й змісту, в результаті чого ці відносини стають фінансово-правовими. Фінансові правовідносини є юридичною формою вираження й закріплення фінансових (економічних) відносин, що можуть існувати лише в правовій формі. Поза правовідносинами фінансова діяльність нездійсненна, оскільки лише при закріплених і взаємозалежних юридичних правах і обов'язках суб'єктів, реалізацію яких забезпечено можливістю державного примусу, можуть бути створені відповідні фонди фінансових ресурсів, а також здійснені розподіл і належне ви-користання фінансових ресурсів відповідно до поставленої мети, планів і програм.
Фінансовим правовідносинам (як і будь-яким правовідноси-нам) притаманні загальні ознаки: вони виникають на основі норм фінансового права, які закріплюють ту модель поведінки для сторін правовідносин, яку згодом буде реалізовано в фінан-сових правовідносинах; характеризуються наявністю у сторін суб'єктивних юридичних прав і обов'язків. Фінансово-правова норма точно окреслює коло суб'єктивних юридичних прав і обов'язків, якими наділено суб'єктів правовідносин. Водночас їхні вимоги визначають позитивну поведінку суб'єктів, якої вони можуть і повинні дотримуватися, реалізуючи свої права й обо-в'язки; становлять суспільний зв'язок конкретних осіб, тобто учасників фінансових правовідносин завжди визначено конк-ретно. Ця ознака дозволяє чітко окреслити межу між фінансо-во-правовою нормою, в якій зазначено всіх осіб, здатних бути учасниками фінансових правовідносин, і фінансовим правовідношенням, у якому беруть участь конкретні суб'єкти; здійснення суб'єктивних прав і юридичних обов'язків забезпечено можли-вістю державного примусу. Це положення обумовлено насам-перед державними інтересами й інтересами громадянського сус-пільства, що реалізуються в фінансових правовідносинах.
Крім того, фінансові правовідносини мають особливості, обумовлені специфікою предмета й методу фінансового права. По-перше, фінансові правовідносини становлять юридичну фор-му виразу та закріплення фінансових відносин, які в свою чер-гу є формою відповідних економічних відносин. Отже, визна-чення сутності таких суспільних зв'язків поєднано з обов'язко-вим розглядом фінансових (економічних) відносин.
По-друге, причиною, першоосновою виникнення, зміни й припинення фінансових правовідносин є фінансова діяльність держави, яка являє собою планомірний процес мобілізації, роз-поділу й використання централізованих і децентралізованих фондів коштів з метою виконання державою завдань і функцій.
По-третє, фінансові правовідносини мають майновий чи, точ-ніше, грошовий характер. Усі фінансові правовідносини вини-кають і розвиваються саме під час формування, розподілу й витрачання коштів потрібних для реалізації завдань як соціаль-но-економічного розвитку, так і забезпечення безпеки й оборо-ноздатності країни та ін. Також зазначимо, що характеристика таких відносин як організаційних, не виключає їхнього майно-вого характеру, оскільки держава за допомогою фінансово-пра-вових норм організовує й координує здійснення фінансової діяль-ності саме з метою належного її грошового існування. Тому майновий характер фінансових правовідносин означає реаль-ний, відповідно організований, рух грошових коштів, резуль-татом якого стає створення й використання фондів коштів.
По-четверте, однією зі сторін фінансових правовідносин зав-жди виступає держава в особі вповноваженого державного орга-ну (органу місцевого самоврядування).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Особливості фінансових правовідносин

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок