Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Освіта як головний фактор формування економіки інноваційного типу

Освіта як головний фактор формування економіки інноваційного типу

Назва:
Освіта як головний фактор формування економіки інноваційного типу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,70 KB
Завантажень:
473
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Освіта як головний фактор формування економіки інноваційного типу


В умовах становлення та розвитку економіки інформаційного типу якісно новим ресурсом процесу виробництва стають творчі здібності людей, здатних постійно генеру-вати нові технології. Важливим чинником формування бажаних параметрів інноваційного ресурсу, з погляду довго-строкового росту соціально-економічних, культурних, творчих стандартів суспільства, необхідно розглядати не стільки економічну, скільки соціаль-ну політику уряду, спрямовану на розвиток творчих здібностей громадян.
Як справедливо зазначає Т. Гільфасон, науковці раніше не надавали істотного зна-чен-ня можливості прискорення науково-технічного прогресу в довгостроковій пер-спек-тиві у результаті високої якості освіти.
З метою дослідження впливу освіти на процес становлення і розвитку економіки інноваційного типу проведемо наступний аналіз.
Характеризуючи генезис ідеї впливу освіти на економічний розвиток необхідно наз-вати перші дослідження у цьому напрямі Єдварда Денісона. За його оцінками, що були зроблені за емпіричними даними 1960 рр., сукупний економічний вплив фактора прогресу знань давав до 40 % національного продукту на той час. Відмінність такої позиції амери-канського вченого від загальнопоширених чинників пояснення економіч-ного росту (М. Конд-ратьєв – хвильовий характер соціально-економічного розвитку, Й. Шумпетер – технічні інновації та стимули і здібності підпри-ємця, Дж. фон Нейман – ефективний попит, норма прибутку, Р. Харрод – ефективний попит та робоча сила тощо) можна вважати майже критичною, оскільки соціальні чинники до цього здебільшого не враховувалися в процесі пояснення економічної динаміки. Їх вплив можна було визначити лише індуктив-ними шляхом, розвиваючи та узагальнюючи далі логіку аналізу цих науковців.
Отже, з одного боку, не існує достатніх підстав стверджувати, що класики інновацій-них теорій нехтували впливом соціальних стандартів на технологічний прогрес, однак, з іншого – завжди залишалося враження, що закладені ідеї можна й надалі узагальнювати для того, щоб знайти ще більш глибинні причини пояснення інновацій.
Незважаючи на швидке поширення тенденції формування постін-дустріальної (інфор-ма-ційної) економіки в провідних країнах світу, осно-вою існування цивілізації залиша-ється техногенний (природоємний) тип розвитку суспільства. Він базується на застосу-ванні засобів виробництва, створених без урахування екологічних обмежень, характери-зу-ється швид-ким використанням непоновлюваних видів природних ресурсів, насам-перед, корисних копалин, та надмірною експлуатацією відтворювальних ресурсів (наприклад, ґрунту, лісу) зі швидкістю, що перевищує можливості їхнього повноцінного відтворення і відновлення. Особливістю даного типу розвитку, крім зазначених вище, стала наявність негативних екстерналій, коли цінність екологічних ресурсів не відбивається в ціні това-рів. Витрати ресурсів не враховуються в ринковій вартості товарів, однак є витратами для суспільства в цілому чи майбутніх генерацій.
У результаті цього чинники загострення глобальної екологічної проблеми в комплексі з демографічними, продовольчими, соціально-економічними труднощами, проблеми ресурсного забезпечення розвитку цивілізації стали для наукової і суспільної думки ката-лізатором постановки питання про перспективи виживання суспільства в умовах обмеже-ності найважливіших природних ресурсів і лімітованої здатності навколишнього середо-ви-ща до нейтралізації антропогенних і техногенних впливів. Прямим наслідком цієї рефлексії є ідея про необхідність переходу до принципово іншого типу розвитку глобаль-ного співтовариства, що одержав назву “стійкий розвиток” (Д. Хартвик, Е. Вайцзеккер та ін). Одні-єю з концептуальних основ такого розвитку, на думку провідних науковців світу, повинно бути більш широке використання людського капіталу, а не техногенних чинників, що призводять до істотних проблем.
Актуальність інноваційної моделі розвитку економіки стає все більш очевидною і в українському суспільстві.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Освіта як головний фактор формування економіки інноваційного типу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок