Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств

Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств

Назва:
Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
1,99 KB
Завантажень:
319
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств
Розмір власних оборотних активів, необхідних підприємству
для забезпечення нормальної діяльності, встановлюється норму-
ванням.
Нормування — це процес обчислення частини оборотних ак-
тивів (запасів та витрат), потрібної підприємству для забезпечен-
ня нормального, неперервного процесу виробництва, реалізації
продукції та розрахунків.
Основним завданням нормування є розробка на кожному під-
приємстві економічно обґрунтованих норм та нормативів власних
оборотних активів, що забезпечують прискорення обороту та най-
ефективніше використання матеріальних і фінансових ресурсів.
Нормування оборотних активів включає розробку та встановлен-
ня на підприємствах спеціальних норм за окремими видами матері-
альних цінностей, витрат виробництва тощо, а також розрахунок
нормативу власних оборотних активів у грошовому вираженні на
кінець року, кварталу.
Норма — це обчислювана у встановленому порядку за кожним
видом оборотних активів відносна або мінімальна їх величина, не-
обхідна для розрахунку нормативу. За одними видами оборотних
активів норма обчислюється в абсолютних величинах (гривнях, ко-
пійках), за іншими — у відносних величинах (відсотках).
Норми оборотних активів за їх видами повинні розроблятися на
кожному підприємстві спеціальною комісією відповідно до Типово-
го порядку визначення норм запасів товарно-матеріальних ціннос-
тей, затвердженого Міністерством фінансів та Міністерством еконо-
міки України від 31 травня 1993 р.
Розроблені норми діють кілька років і переглядаються при зміні
технології виробництва, номенклатури продукції, що випускається,
умов матеріально-технічного постачання.
Норматив — це мінімальний розмір власних оборотних активів
у грошовому вираженні, необхідний підприємству для забезпечення
нормального безперервного процесу виробництва, реалізації про-
дукції та розрахунків. Нормативи власних оборотних активів мають
ураховувати потреби підприємства в активах не тільки для основної
діяльності, а й для капітального ремонту будинків, споруд, що вико-
нується господарським способом, а також для допоміжних під-
приємств та інших служб підприємств, що не перебувають на само-
стійному балансі.
Норми та нормативи обчислюються шляхом складання спеціаль-
них розрахунків за кожним видом оборотних активів, що нормують-
ся. Визначаються нормативи на кінець планового року за окремими
видами оборотних активів шляхом множення норми на обсяг (одно-
денну витрату) нормованих цінностей або витрат виробництва, що
враховуються. Дані, необхідні для розрахунку норм та нормативів
за окремими елементами нормованих оборотних активів, беруть з
відповідних видів бухгалтерської звітності (балансів тощо) і таблиць
виробничо-фінансового плану.
Нормування оборотних активів може здійснюватися трьома
м е т о д а м и : прямого рахунку, аналітичним та методом коефі-
цієнтів.
Метод прямого рахунку полягає в тому, що спочатку визнача-
ються відповідно до діючого порядку норми та нормативи за ок-
ремими елементами оборотних активів, а потім додаванням їх
сум — сукупний норматив.
При аналітичному методі виключається розрахунок нормати-
ву за окремими елементами оборотних активів, а сукупний нор-
матив на запланований рік обчислюється виходячи з чинного
нормативу в поточному році, скоригованого на зміну обсягу ви-
робництва (обсягу товарної продукції) та розміру прискорення
обігу оборотних активів у запланованому році.
При застосуванні методу коефіцієнтів норматив власних обо-
ротних активів на запланований рік розраховується за нормати-
вом, що діяв у попередньому році, і розміром змін відповідних за-
пасів та витрат у запланованому році.
Використання того чи іншого методу розрахунку нормативу
власних оборотних активів залежить від часу функціонування та
економічного становища підприємств. При створенні підприємств,
а також в умовах їх функціонування для розрахунку нормативів
власних оборотних активів найдоцільніше застосовувати метод
прямого рахунку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок