Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Теоретичні підходи до визначення та класифікації факторів і принципів територіальної організації виробництва

Теоретичні підходи до визначення та класифікації факторів і принципів територіальної організації виробництва

Назва:
Теоретичні підходи до визначення та класифікації факторів і принципів територіальної організації виробництва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,24 KB
Завантажень:
101
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Теоретичні підходи до визначення та класифікації факторів і принципів територіальної організації виробництва


Перехід від командно-адміністративних методів управління до ринкової економіки передбачає підвищення ефективності виробництва, зростання життєвого рівня населення. Цьому перш за все повинна сприяти раціональна територіальна організація всіх видів виробництва, виважена регіональна політика. У науковій літературі поняття “тери-торіальна організація продуктивних сил” розглядається по-різному. М.М. Паламарчук територіальну організацію виробництва розглядає як стан територіального зосередження елементів економіки, який дозволяє ефективно використовувати наявні ресурси та отримувати найвищий ефект при мінімальних затратах. Подібної думки дотримуються М.Д. Пістун, Є.Б. Алаєв, В.В. Кистанов та інші. Елементи територіальної організації продуктивних сил розвиваються як у просторовому, так і часовому аспектах. Саме ця особливість розкрита фахівцями Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України: С.І. Дорогунцовим, П.П. Борщевським, Б.М. Данилишиним, В.І. Куценко, Л.Г. Чернюк та іншими.
В.А. Поповкін територіальну організацію розглядає як сукупність просторових зв’язків та структур, що визначають вплив географічних факторів на життєдіяльність суспільства і водночас через певні організаційні важелі формуються, вдосконалюються суспільством у його інтересах. Заслуговує на увагу підхід окремих авторів, які розгля-дають територіальну організацію продуктивних сил саме з погляду раціональної їх організації.
Закономірно, що розміщення продуктивних сил повинно бути раціональним. Воно передбачає, на нашу думку, науково обґрунтовану систему просторового оптимального поєднання продуктивних сил, об’єд-наних в єдине ціле, яка включає раціональне розмі-щення виробничих структур і трудових ресурсів, активне регулювання процесів терито-ріаль-ного поділу праці, забезпечує узгодженість між основними елементами продуктив-них сил та підвищення ефективності виробництва. Практика свідчить, що при розміщенні продуктивних сил необхідно застосувати не лише раціональний, але і комплексний підхід, сутність якого полягає у всебічному використанні ресурсів. На розвиток і розміщення продуктив-них сил регіону впливають різноманітні фактори. Сучасна економічна ринкова теорія базується на концепції факторів виробництва. Їх вихідне положення стверджує, що результат виробництва забезпечує використання праці, землі та капіталу. Доходо-створююча сила при цьому визначається граничними продуктами факторів виробництва за умови зростання впливу одного фактора і відносної стабільності інших. Вільна конку-ренція у ринковій економіці обумовлює рівень граничного продукту праці через заробітну плату, капіталу – через прибуток, землі – через земельну ренту. Згідно з такою концепцією, граничний продукт впливає на рівень доходу кожного фактора. Якщо динаміка капіталу випереджує зростання зайнятос-ті, тоді гранична продуктивність капіталу падає. Коли динаміка зайнятості випереджує зростання капіталу – знижується гранична продук-тив-ність.
Класична політична економія розглядала три головні фактори виробництва (праця, капітал і земля): з одного боку, їхнього впливу на формування вартості продукту, з іншого – взаємозв’язку витрат факторів зі створеним продуктом через продуктивність факторів виробництва. На-приклад, Ж.Б. Сей, обґрунтовуючи теорію факторів вироб-ництва, виходив із їхньої рівності, тому необхідно додержуватись поглядів про відпо-відність одержання доходів від кожного фактора і його частини, вкладеної у продукт. Дещо інший підхід до факторів виробництва обґрунтував Б. Бьом-Баверк (представник австрійської школи), який розподіляв фак-тори на природні та працю. Капітал він від-носив до проміжного продукту, що створюється під впливом взаємодії природи і праці.
Під факторами виробництва А. Самуельсон та Вільям Д. Нордхауз розуміють товари або послуги, які використовуються фірмами у вироб-ничому процесі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Теоретичні підходи до визначення та класифікації факторів і принципів територіальної організації виробництва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок