Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва:
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,16 KB
Завантажень:
299
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
Зміст і форми фінансової діяльності підприємства (організацій)
Формування й використання прибутку.
Оцінка фінансово економічного стану підприємства (організації).
Cутнісна характеристика та вимірювання ефективності вироб-ниц-тва.
Чиники зростання ефективності виробництва.


1. ЗМІСТ І ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)
1.1 Характеристика фінансової діяльності.
Функціонування підприємства супроводжується безперервним круго-оборотом коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їхнього розподілу й використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрямки та форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться роз-рахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органа-ми (сплата податків), персоналом підприємства тощо. Усі ці грошові відносини становлять зміст фінансо-вої' діяльності підприємства.
Основні завдання фінансової діяльності такі: вибір оптимальних форм фінансування, структури капіта-лу підприємства і напрямків його використання з метою забезпечення стабільно високої прибутковості; балансування в часі надходжень і витрат платіжних засобів; підтримування належної ліквідності та своє-часності розрахунків.
Головний зміст фінансової діяльності підприєм-ства (організації) полягає в належному забезпеченні фінансування.
Відповідно до джерел коштів поділяютьсяна зовнішні йвнутрішні . Внутрішні фінан-сування здійснюється за рахунок коштів, одержаних від діяльності самого підприємства: прибуток, амор-тизаційні відрахування, виручка від продажу чи зда-вання в оренду майна. Зовнішнє фінансування вико-ристовує кошти, не пов'язані з діяльністю підприєм-ства: внески власників у статутний капітал (безпосередньо або у формі купівлі акцій), кредит, зобов'язання боржників, державні субсидії тощо.
Треба також розрізняти фінансування за рахунок власних і залу-чених коштів. До залучених коштів належать ті, які треба поверта-ти, тобто кредит або інші боргові зобов'язання. Решта коштів ви-ступає як власний капітал. При цьому кожна фірма, що намагаєть-ся ефективно господарювати, об'єктивно повинна забезпечувати оптимальне (економічно доцільне) співвідношення власного й за-лученого капіталу.
Важливою формою фінансування є кредит — платне надання грошей або інших цінностей у борг на певний час. Залучення кре-дитних коштів розширює фінансові можливості підприємства, але одночасно створює ризик, пов'язаний із необхідністю повернення боргів у майбутньому і сплати відсотків за користування позиче-ними коштами. Відтак нині широко застосовуються кредити в не-грошових формах: товарний кредит, оренда та її різновид — лізинг.
Товарний кредит — це короткостроковий кредит, який одне підприємство надає іншому в товарній формі через відстрочку пла-тежу за поставлену продукцію (кредит постачальника). За товар-ного кредиту боржник може оформляти своє зобов'язання у ви-гляді векселя — документа, який дає право його власнику одержа-ти зазначену у векселі суму в установлений термін. Товарний кре-дит застосовується переважно як засіб розширення сфери ринку та збільшення обсягу продажу продукції.
Спеціальною формою довгострокового кредиту є оренда — договірне строкове платне володіння і користування майном. Орен-додавець надає в розпорядження орендаря певне майно на обумов-лений термін за прийнятну для обох сторін орендну плату.
Поширеним у світовій практиці різновидом оренди єлізинг, коли орендодавець —лізингова компанія (лізингодавець) купує об'єкти орен-ди (передусім устаткування) у підприємств-виробників і передає їх у оренду на певних умовах. По закінченні терміну оренди її об'єкти (залежно від умов договору) або повертаються лізингодавцю, або орендуються на новий термін або викупаються орендарем. -1-
Важливим інструментом управління фінансами підприємства є фінансовий план. Основна мета складання фінансового плану — узгодження до-ходів із витратами в плановому періоді.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок