Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні

Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні

Назва:
Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,68 KB
Завантажень:
520
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні


Становлення ринкових умов господарювання в Україні пов'язане зі зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Як показує світовий досвід, ознакою ефективної ринкової системи є одночасне існування і взаємодія багатьох великих, середніх та малих підприємств у співвідношенні, яке забезпечує вільну конкуренцію між ними, і на цій основі стійке і динамічне загальне соціально-економічне зростання. Най-більш динамічним елементом у цій структурі є мале підприємництво, яке за-безпечує розвиток конкурентного середовища.
Вагомі сучасні дослідження щодо оцінки сутності та розвитку малого підприємництва в Україні наведено у працях багатьох науковців. Зокрема, основні проблеми розвитку малих підприємств викладено у наукових публікаціях І. Комарницького, М. Офік. У працях В. Стадника та О. Петрицької науково обґрунтовано основні складові та чинники формування виробничого потенціалу малого підприємництва, а науковці Л. Мартинюк, А. Чернявський, О. Цариненко визначили механізм та стратегічні завдання розвитку малих підприємств в Україні.
Важлива умова розвитку сучасних промислово розвинених країн полягає у бурхливому розвитку малого бізнесу, зокрема у Німеччині, Італії, Франції, Великій Британії та інших державах частка малих підприємств у ВВП становить більше 50% [3]. Зважаючи на теперішній стан економічного розвитку нашої держави, у якій мале підприємництво забезпечує менше 10% ВВП така тенденція може бути лише мрією через сукупність проблем, серед яких:
- недосконала система оподаткування, яка стає надто обтяжливою для малих виробників;
- високий рівень тінізації у малому бізнесі;
- page break --- низький управлінський рівень, брак знань, досвіду та культури ринкових відносин;
- недостатня інфраструкту-ра підтримки малого підприєм-ництва;
- брак повної і вірогідної інформації про стан та кон'юнк-туру ринку, низький рівень кон-сультаційних послуг та спеціаль-них освітніх програм;
- практична відсутність дер-жавної фінансово-кредитної підтримки;
- недовіра західних партнерів та негативне психологічне ставлення населення до підприємців [2].
Для розв'язання даних проблем, які на теперішній час перешкоджають ефективному розвитку малих підприємств потрібна зміна самої ідеології сутності підприємництва в Україні. Це свідчить про те, що подаль-ший розвиток ситуації без актив-ного та позитивного втручання держави може призвести до згор-тання (в основному через подаль-шу тінізацію) цього сектору еко-номіки з відповідним загостренням економічних проблем та посилен-ням соціальної напруги. Через те й виникає необхідність дійової дер-жавної політики підтримки мало-го підприємництва. Удосконалення системи державного регулювання малого і середнього підпри-ємництва повиннамає проводитися за такими напрямками:
1) у межах податкової реформи необхідно здійснити такі заходи:
- систематизувати нормативно-правову базу щодо чинної системи оподат-кування доходів суб'єктів малого і середнього бізнесу;
- усунути недоліки спрощеної системи оподаткування діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва;
- вирішити проблеми, пов'язані з нерівномірністю розподілу та надмір-ністю податкового навантаження на підприємницьку діяльність;
2) у межах адміністративної реформи слід здійснити:
- нормативно-правові заходи,  які б обмежували втручання державних службовців у підприємницьку діяльність;
- впровадити такі організаційні форми підприємств, як бізнес-інкубатори;
- боротьбу на державному рівні з проявами тінізації підприємницької діяльності за допомогою чинного законодавства.
Висновки. Для забезпечення рівноправного входження України у світовий економічний простір необхідно сформувати умови, сприятливі для розвитку підприємницьких структур різних типів, у тому числі малого бізнесу. При цьо-му регулятивні функції держави повинні полягати не стільки у посиленні діяльності контролюючих органів, скільки у збалансуванні економічних важе-лів впливу на підприємницьку поведінку через фінансово-кредитну та подат-кову системи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок