Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Основні напрями державного регулювання економіки

Основні напрями державного регулювання економіки

Назва:
Основні напрями державного регулювання економіки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,12 KB
Завантажень:
148
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
РЕФЕРАТ
на тему:
Основні напрями державного регулювання економіки


ПЛАН
Вступ
1. Зміст державного керівництва у сфері економіки
2. Система центральних і місцевих органів управління
у сфері економіки, їх компетенція
3. Правові засади організації управління економікою
4. Державний контроль і нагляд у сфері економіки
Висновок
Список використаної літератури


Вступ
З усіх галузей і сфер, що регулюються адміністративно-пра-вовими нормами, найбільш складними є ті, які належать до економі-ки. Формування Україною власної економічної політики пов'язуєть-ся з визначенням головних її напрямів на основі принципів демократії, свободи підприємництва і відкритості для інтеграції у світове еконо-мічне співтовариство. Ефективна національна економіка є гарантією незалежності держави. Розвиток законодавства з питань економіки за роки незалежності України пов'язаний зі змінами в правових формах її регулювання, переходом до ринкових механізмів.
Органи державної влади здійснюють заходи щодо поглиблен-ня правової та адміністративної реформ, створення гарантій про-ведення ринкових перетворень, невідворотності переходу до рин-кової економіки.
Перехід до ринкового механізму регулювання економічних від-носин передбачає постійне поглиблення правового впливу на економічні процеси, розширення сфери застосування загальнодержавних програм розвитку економіки, приватизації державної та комунальної власності, демонополізації, конкуренції, безвідходних технологій (екологізації суспільного виробництва). Важливе значення надається по-шуку оптимальних форм організації економіки, її галузей та комп-лексів, прискоренню підприємництва, стимулювання науково-техніч-ного прогресу, введення нових технологій, підвищення ефективності та інтенсифікації інвестиційної і зовнішньоекономічної діяльності. Вводяться нові адміністративні регулятори — ліцензування, квотуван-ня, здійснюється структурна перебудова народного господарства.
За таких умов, а особливо в кризовій економічній ситуації, дер-жавне управління є не тільки необхідним, навпаки — його значення підвищується. Лише держава в особі її органів влади може: здійсню-вати економічну і соціальну політику з метою забезпечення інтересів усіх верств населення; пом'якшувати стихійні процеси ринкової са-морегуляції з метою запобігання хаосу в економіці; стимулювати ринкову економіку, забезпечувати ефективність її функціонування з одночасним обмеженням і попередженням негативних наслідків еко-номічної влади власників, особливо монополістів; гарантувати за-хист національних інтересів і внутрішнього ринку від зовнішньої економічної та політичної експансії.
У державному управлінні економікою йдеться не про поновлен-ня адміністративно-командної системи, а про створення нової сис-теми управління, яка б здійснювала виконавчу владу на засадах ре-гулювання, координації, заохочення вибору найбільш пріоритетних напрямів діяльності, самостійності в пошуках варіантів розв'язуван-ня різноманітних проблем.
1. Зміст державного керівництва у сфері економіки
Державне керівництво у сфері економіки повинно мати за мету створення механізму демократичного управління, який би спрямовувався і контролювався виконавчою владою. Президентська вла-да при цьому має бути максимально пристосована для енергійного керівництва виконавчою владою, забезпечувати принципи соціаль-ної справедливості, людської гідності та відповідальності держави перед громадянами, а останніх — перед державою і суспільством.
Державне керівництво у сфері економіки має за мету органічне поєднання заходів економічного зростання і фінансової стабілізації з активною соціальною політикою, стабілізацією та наступним підвищенням життєвого рівня населення, його платоспроможного попиту, який нині є основним стимулюючим чинником виходу із еко-номічної кризи. Основними напрямами, що охоплюються державним керівництвом у сфері економіки, є: фінансова політика та її стабілі-зація; грошово-кредитна політика і зміцнення банківської системи; інноваційно-інвестиційна діяльність; прискорення приватизаційних процесів; посилення управління державним сектором економіки; зовнішньоекономічна політика і залучення іноземних інвестицій; подолання платіжної кризи; політика доходів та регулювання заро-бітної плати; стимулювання малого бізнесу; соціальна політика (по-гашення заборгованості у виплаті заробітної плати, пенсійна рефор-ма, зайнятість населення та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Основні напрями державного регулювання економіки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок