Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Фермерське господарство на сучасному етапі і перспективи його розвитку в майбутньому в Україні

Фермерське господарство на сучасному етапі і перспективи його розвитку в майбутньому в Україні

Назва:
Фермерське господарство на сучасному етапі і перспективи його розвитку в майбутньому в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,16 KB
Завантажень:
98
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Фермерське господарство на сучасному
етапі і перспективи його розвитку в майбутньому
в Україні”


Формування і становлення ринкових відносин в аграрному секторі економіки України об'єктивно зумовлюють розвиток його багатоукладності, в основу якої покладено принципи різних можливостей, здорової конкуренції та ділового співробіт-ництва підприємств з різними формами власності. Різноманітність форм госпо-дарювання на селі сприяє зміні стереотипів, які склалися раніше в підходах до організації управління сільськогосподарським виробництвом.
Аграрна реформа та інтеграційні процеси в Україні здійснюються в загальному руслі пе-ретворень господарських систем і форм влас-ності. Поступово створюються принципово нові аграрна і агропромислова структури — формуються приватні та колективні ініціати-ви та інтереси, форми власності та господа-рювання.
Одне із головних завдань формування рин-кових відносин в аграрному секторі економі-ки — розробка системи принципів і форм господарювання, zкі забезпечать реальні еко-номічні права трудових колективів як власників засобів ви-робництва і результатів своєї праці.
Прийняті за останні роки закони про землю, про власність, про підприємство створили умови для формування багатоук-ладного сільського господарства. Кожному укладу відповідає певна форма господарювання, яка реалізується у вигляді кон-кретного підприємства — державного, акціонерного, коопе-ративного, приватного тощо.
Розглядаючи діяльність нових організаційних структур у си-стемі агропромислового комплексу, зупинимося на такій її формі, як фермерські гос-подарства. Фермерство являє собою форму підп-риємництва громадян України, які виявили бажання переважно особистою пра-цею виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, переробляти і реалізо-вувати її. Виникнення і розвиток фермерських господарств є закономірним результатом процесу приватизації колективної власності. Ця форма господарювання як ніяка інша сприяє ефективному використанню ресурсів сільського господарства, оскільки в повній мірі реалізовується економічна зацікавленість самих виробників, які переважно і є власниками цих ресурсів або використовують окремі з них на умовах оренди.
Процес формування фермерських господарств утверджує ство-рення нового організацїйно-економічного устрою на селі. Його основою, є такі найважливіші принципи:
передача землі селянину в приватну власність чи оренду;
право власності на засоби виробництва, житло, техніку, худобу та інше майно для сільськогосподарської або іншої діяльності;
добровільність створення, добо-ру партнерів і пошук форм взаємодії з ними;
юридична і господарська самостій-ність;
повна економічна відповідальність за результати господарської діяльнос-ті;
надійний політичний, економічний, соціальний та юридичний захист;
еко-номічна підтримка держави;
визнання рівнозначності і рівноправності діяль-ності фермерських господарств колективними, державними та іншими форма-ми сільськогосподарського виробництва.
Практична реалізація названих вище принципів по створенню фермерських господарств стає можливою при виконанні деяких вихідних умов. До основних з них слід відвести такі:
фермерське господарство створюється для однієї сім'ї чи групи осіб, які зв’язані родинними стосунками;
земельна ділянка господарства повинна бути розташована компактно і, по можливості, мати вихід на шлях з твердим покриттям, до водойми, лінії елект-ромережі;
при визначенні спеціалізації і розмірів фермерських господарств треба вихо-дити з місцевих природно-економічних умов, бажань фермерів, віддаленості від ринків реалізації сільськогосподарської продукції, а також враховувати наяв-ність трудових ресурсів у даному регіоні;
технічне оснащення планується, виходячи із системи машин, розробленої на найближчу перспективу;
в разі необхідності, фермер може приймати на роботу найманих тимчасових працівників;
перелік вирощуваних фермером сільськогосподарських культур залежить від спеціалізації його господарства і кормових раціонів тварин, а їх площі – від урожайності культур, потреб у товарній продукції і забезпечення тварин корма-ми.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Фермерське господарство на сучасному етапі і перспективи його розвитку в майбутньому в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок