Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Особливості розвитку бізнес-консалтингу в Україні

Особливості розвитку бізнес-консалтингу в Україні

Назва:
Особливості розвитку бізнес-консалтингу в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,44 KB
Завантажень:
504
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Особливості розвитку бізнес-консалтингу в Україні


В умовах інтеграції України в світове економічне суспільство питання, пов’язані з об-слу-го-вуванням бізнесу, набули великого значення для керівників підприємств. Необхідність у кон-салтингових послугах була продиктована недостатнім досвідом вітчизняних управлінців у га-лузі іноземного інвестування, зливання українських та іноземних капіталів, зміни внутрішньої стру-ктури та її перетворення відповідно до світових стандартів. Проблеми українських під-при--ємств не менш складні, ніж у закордонних колег, але наявність розвиненого ринку кон-сал-ти--нгових послуг забезпечує їм швидкість та ефективність вирішення основних питань під-при-є-мницької діяльності. Дослідження, проведені на Україні, показали, що не існує сильних на-ці-о--нальних консалтингових фірм. Вітчизняний консалтинг знаходиться на інфантильній стадії ро-звитку.
В Україні було здійснено три спроби дослідження ринку консалтингових послуг. Ці до-слід-жен-ня не тільки сприяли підвищенню рівня інформованості учасників ринку про спектр консалтингових послуг, що надаються, але і допомагають сформувати повноцінну, кон-ку-рен-то-спроможну галузь професійних консультаційних послуг.
Вперше дослідження були проведені Асоціацією ”Укрконсалтинг” у 1995 р. і фінансувалися Фо-ндом ”Євразія” за сприяння Агентства з міжнародного розвитку США (USAІ). У результаті да-ного дослідження була видана брошура ”Консалтинг в Україні” [1], де висвітлені деякі те-о-ре-тичні питання управлінського консультування [2, 3, 4] і зроблена характеристика діючих на ук-раїнському ринку іноземних фірм, а також критерії їх добору. Однак не була зазначена жо-дна українська консалтингова фірма.
Друга спроба [6] була зроблена Агентством з розвитку підприємництва США (ADE USAІ) у травні 1999 р. Дане дослідження проводилося серед 200 менеджмент-консалтингових фірм Ук-раїни. Серед них: – 
% розташовані в Києві, 20 % – у великих містах і 35 % – у невеликих містах України; – 
близько 5 % – менш 1 року, більше ніж 40 % працюють від 1 року до 3, 21 % – від 3 до 5 ро-ків, 23 % – більше 5 років і 10 % – більше 8 років; – 
% київських консалтингових компаній працюють з великими організаціями-клієнтами, 97 % консалтингових компаній у середніх і невеликих містах – з малими організаціями-кл-і-є-н-т-а-ми.
Необхідно розглянути наведені рекомендації з поліпшення якості наданих консалтингових по--слуг. У деяких регіональних відділках з розвитку підприємництва були проведені мар-ке-тин--го--ві дослідження ринку консалтингових послуг, а саме думки й оцінки потенційних замовників.
Третя спроба [7] була проведена ”Українською маркетинговою групою” (УМГ) з ініціативи ”Ук--раїнської асоціації менеджментів-консультантів” (УАМК), з вересня по грудень 1999 р. Ця ін-і-ціатива була активно підтримана департаментом управлінського консалтингу фірми ”PrіceWaterhouse-Coopers”, що є одним із засновників і активних членів УАМК. Огляд про-во-ди-вся у формі безпосередніх персональних інтерв’ю з представниками вищого керівництва 200 ведучих міжнародних і національних промислових компаній, що оперують в Україні (рис.1).
Рис. 1. Результати опитування УАМК
Результати дослідження дозволили зробити висновок, що ”український ринок менеджмент-кон-салтингу далекий від того, щоб називатися зрілим”, необхідно ще багато зробити для роз-ви-тку ринку консалтингових послуг і, як наслідок, розвитку економіки України.
Розвиток ринку консалтингових послуг можна розглянути за такими періодами, які ві-до-б-ра--жають певні тенденції в розвитку консалтингу на Україні (рис. 2).
1990–1991 р. – прямування до відтворення. Початок незалежної діяльності фахівців ко-нсультаційної сфери характеризується спрямуванням уваги на відстаючі підприємства, в пер-шу чергу збиткові та низькорентабельні, які були б поштовхом для їх просування на віт-чи-з-няному ринку.
Перша половина 1990-х була періодом демонстрації професіоналізму ”західних” ме-не-д-ж-мент-консалтингових (МК) компаній.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Особливості розвитку бізнес-консалтингу в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок