Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Розвиток політичної економії в Україні

Розвиток політичної економії в Україні

Назва:
Розвиток політичної економії в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,25 KB
Завантажень:
412
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат
на тему:
Розвиток політичної економії в Україні


Бурхливий розвиток продуктивних сил у пореформений період супроводжувався значними соціальними зрушеннями, поглиблен-ням класових суперечностей, пожвавленням суспільної думки. Змі-ни, що сталися в економічному та суспільному житті країни після реформи 1861 p., позначилися і на розвитку політичної економії.
Політична економія як наука в Росії набула певного розвитку ще до реформи 1861 p. Було перекладено й опубліковано низку праць західноєвропейських економістів, друкувалися дослідження вітчиз-няних учених. Велике значення для розвитку політичної економії в Росії мало створення університетських лекційних курсів із цієї дис-ципліни. Політичну економію було включено до навчальних планів університетів (зокрема Московського, Казанського, Харківського), а згодом гімназій і ліцеїв у 1803—1804 pp.
Одним із перших розробив курс політичної економії російською мовою Тихін Федорович Степанов (1795—1847) — професор по-літичної економії Харківського університету. До нього користува-лись переважно підручником академіка Шторха, виданого францу-зькою (1815) і німецькою (1820) мовами.
На формуванні суспільно-економічних поглядів Т. Степанова по-значилися праці західноєвропейських економістів — Сміта, Рікардо, Сея, Мальтуса, Сісмонді. Але вирішальним був вплив представників класичної політичної економії Сміта й Рікардо.
Сміта за розроблену ним систему Степанов взагалі називає «справжнім світилом». «Праця, — писав він, — є головним джере-лом багатства — це наріжний камінь, що його поклав Адам Сміт у підвалину його чудової системи».
У своїх наукових працях і лекціях Т. Степанов широко і творчо використовує надбання світової науки в галузі політичної еконо-мії. У двотомних «Записках про політичну економію» та в інших книжках він аналізує такі питання, як предмет політичної еконо-мії, суть і джерела багатства, продуктивні й непродуктивні класи, продуктивна й непродуктивна праця, суспільний поділ праці, від-ношення між виробництвом та споживанням, цінність, капітал, за-робітна плата, прибуток, рента, процент, кредит, національний до-хід тощо.
У висвітленні цих категорій Т. Степанов здебільшого наслідував А. Сміта. У дусі А. Сміта він визначає такі категорії, як цінність, ба-гатство. Під капіталом він, фактично, розуміє засоби виробництва, хоч і застерігає проти однобічного його розуміння.
Капіталом, писав він, продукти стають залежно від вживання, якщо дають прибуток, а не використовуються для власного вжитку.
Т. Степанов, не будучи цілком оригінальним мислителем в галу-зі політичної економії, не тільки аналізував і пропагував теоретич-ні ідеї західноєвропейських економістів, а зв'язував їх із російською дійсністю, використовував для критики феодально-кріпосницької системи. Мріючи про світле майбутнє людства, Т. Степанов спо-дівався досягти його мирним удосконаленням суспільства, просвіт-ництвом.
Прихильником класичної політичної економії був також про-фесор Київського університету І. В. Вернадський (1821—1884). У своїх працях, опублікованих до реформи, а також у журналі «Эко-номический указатель» (1857—1861) видавцем і редактором якого він був, І. Вернадський головну увагу приділяє критиці кріпосниц-тва і всіх добуржуазних форм виробництва. Після реформи він за-хищає буржуазні відносини, стає прихильником великого вироб-ництва і великого капіталу, які уможливлюють науково-технічний прогрес.
Позитивно оцінюючи процес концентрації капіталу і виробницт-ва, І.Вернадський однозначно негативно ставиться до великої земе-льної власності. На той час така власність була майже виключно поміщицькою, і І.Вернадський як буржуазний економіст пропагує її пристосування до «раціональних», тобто капіталістичних форм гос-подарювання.
Як прихильник класичної школи в політичній економії І. Вер-надський заперечував протекціонізм, втручання держави у приват-ну ініціативу, наголошував на позитивних аспектах вільної кон-куренції.
Значне місце в дослідженнях І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Розвиток політичної економії в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок