Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Загальна характеристика системи органів державної влади місцевого самоврядування в Україні

Загальна характеристика системи органів державної влади місцевого самоврядування в Україні

Назва:
Загальна характеристика системи органів державної влади місцевого самоврядування в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,29 KB
Завантажень:
570
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Загальна характеристика системи органів державної влади місцевого самоврядування в Україні


Місцеве самоврядування - багатогранне та комплексне політико-правове явище, яке може характеризуватися різнобічно. Аналіз Конституції України (1996 р.) дозволяє зробити висновок, що місцеве самоврядування як об'єкт конституційно-правового регулювання виступає в якості:
по-перше, відповідної засади конституційного ладу Ук-раїни,
по-друге, специфічної форми народовладдя;
по-третє, права жителів відповідної територіальної одиниці (територіальної громади) на самостійне вирішен-ня питань місцевого значення.
Згі-дно ст. 5 Конституції України народ здійснює владу безпо-середньо через органи державної влади та органи місцево-го самоврядування. З даного конституційного положення прямо випливає, що органи місцевого самоврядування не входять до єдиного державного механізму і, в силу цього, місцеве самоврядування можна розглядати як окрему фор-му реалізації народом належної йому влади. Основними формами місцевої демократії є (див. схему 1):
Згідно ст. 140 Конституції України місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через орга-ни місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, тобто через певний структурно-організаційний механізм, який іменується системою місцевого самоврядування.
Система місцевого самоврядування в структурно-організаційному плані являє собою сукупність органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та організаційних форм, за допомогою яких відповідна те-риторіальна громада або її складові частини здійснюють завдання та функції місцевого самоврядування, вирішують питання місцевого значення.
Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 5) до елементів системи місцевого самоврядування відносить:
територіальну громаду;
сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову;
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
районні в місті ради, які створюються у містах з район-ним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради;
районні та обласні ради, що представляють спільні ін-тереси територіальних громад сіл, селищ, міст;
органи самоорганізації населення.
У структурі системи місцевого самоврядування можна виділити два основних елементи — територіальну громаду та органи місцевого самоврядування.


Схема 2 показує склад органів місцевого самоврядування України:
Територіальна громада - це основний суб'єкт місце-вого самоврядування, її складають жителі села (кількох сіл), селища, міста.
За обсягом правоздатності та дієздатності своїх членів територіальна громада є неоднорідною - її складають жи-телі села, селища, міста, які мають різний правовий статус (громадяни України, іноземці, особи без громадянства). Члени міської громади - громадяни України, які досягли 18 річного віку та не визнані судом недієздатними - є ак-тивними суб'єктами міського самоврядування. Вони ма-ють право обирати органи і посадових осіб місцевого само-врядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами, бра-ти участь у місцевих референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуватися іншими передбаче-ними Конституцією України, законами України та статута-ми територіальних громад правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.
Територіальна громада безпосередньо вирішує питання, віднесені до відання місцевого самоврядування використо-вуючи різні форми прямої демократії.
Сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення) ради — представницькі органи місцевого само-врядування, які представляють відповідні сільські, селищ-ні, міські або внутрішньо міські (районні у місті) територі-альні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визна-чені Конституцією та законами України.
Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті у рад й визначається відповідною радою самостійно в межах, визначених Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Загальна характеристика системи органів державної влади місцевого самоврядування в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок