Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> ЗМІСТОВО-ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)

ЗМІСТОВО-ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)

Назва:
ЗМІСТОВО-ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,25 KB
Завантажень:
147
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат з економіки підприємства
ЗМІСТОВО-ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)
Поняття й цілі.
За ринкових умов господарювання дуже важливого (якщо не вирішального) значення набуває економічна безпека всіх суб'єктів підприємницької та інших видів діяльності.
Економічна безпека фірми (підприємства, організації) — це такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технолог", техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціону-вання та динамічного науково-технічного й соціаль-ного розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам).
Необхідність постійного дотримання економічно безпеки зумовлюється об'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечен-ня стабільності функціонування та досягнення голов-них цілей своєї діяльності. Рівень економічної безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно п керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.
Джерелами негативних впливів на економічну без-пеку можуть бути: 1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб'єктів господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій, підприємств (організацій)-конкурентів; 2) збіг об'єктив-них обставин (стан фінансової кон'юнктури на ринках даного підприємства, наукові відкриття та технологічні розробки, форс-мажорні обставини тощо). Залежно від суб'єктної обумовле-ності негативні впливи на економічну безпеку можуть мати об'єктив-ний і суб'єктивний характер. Об'єктивними вважаються такі нега-тивні впливи, які виникають не з волі конкретного підприємства або його окремих працівників. Суб'єктивні впливи мають місце внаслі-док неефективної роботи підприємства в цілому або окремих його працівників (передовсім керівників і функціональних менеджерів). Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тім, щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне функ-ціонування тепер і високий потенціал розвитку в майбутньому. До основних функціональних цілей економічної безпеки належать:*
забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінан-сової стійкості та незалежності підприємства (організації);*
забезпечення технологічної незалежності та досягнення висо-кої конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи того суб'єкта господарювання;*
досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної організаційної структури управління підприємством (організацією);*
досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелек-туального потенціалу, належної ефективності корпоративних НДЦКР;*
мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-госпо-дарської діяльності на стан навколишнього середовища;*
якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприє-мства (організації);*
забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної тає-мниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечен-ня роботи всіх підрозділів підприємства та відділів організації;*
ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, а також комерційних інтересів.
Структурні елементи і схема організації економічної безпеки.
Головна та функціональні цілі зумовлюють формування необхідних структуроутворюючих елементів і загальної схеми організації економічної безпеки. Типову структуру функціональних скла-дових економічної безпеки з коротким описом їхньої сутності. Загальна схема процесу органі-зації економічної безпеки включає такі дії (заходи), що здійсню-ються послідовно або одночасно:
1) формування необхідних корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, прав, інформації, технології та устаткування);
2) загальностратегічне прогнозування та планування економіч-ної безпеки за функціональними складовими;
3) стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємства (організації);
4) загальнотактичне планування економічної безпеки за функ-ціональними складовими;
5) тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства (організації);
6) оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства (організації);
7) здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки;
8) загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: ЗМІСТОВО-ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок