Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Державне регулювання митної справи

Державне регулювання митної справи

Назва:
Державне регулювання митної справи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,33 KB
Завантажень:
160
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Державне регулювання митної справи”


1.Організаційно-правові засади управління митною справою
У сучасних умовах економічного розвитку України, розширен-ня зовнішньоекономічних зв'язків особливого значення набуває митна справа, основу якої складає митне законодавство. Останнє визначає принципи організації митної справи в Україні з метою, з одного боку, ство-рення сприятливих умов для розвитку економіки, зовнішньоекономічних зв'язків, а з іншого — захисту та забезпечення конституційних прав і свобод громадян, держави, суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності і додержання ними правил, встановлених у цій галузі.
Митне законодавство України спрямоване на вирішення таких завдань: забезпечення організації та функціонування єдиної, узгодже-ної, стабільної митної системи, закріплення правових механізмів взає-модії всіх її елементів; визначення загальних принципів регулювання митних відносин; захист економічних інтересів України, забезпечен-ня виконання зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів України стосовно митної справи; встановлення правових норм, які б забезпечували захист інтересів споживачів і додержання учасника-ми зовнішньоекономічних зв'язків державних інтересів на зовнішнь-ому ринку; створення умов для ефективної боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, контролю за валютними операція-ми; підвищення рівня організаційних і правових гарантій суб'єктів митних відносин, удосконалення системи їх відповідальності.
Митна політика України визначається Верховною Радою України. Основними принципами митного регулювання є: верховенство права; законність і верховенство митного закону; захист економічних і політичних інтересів держави; збалансованість інтересів держави, фізичних та юридичних осіб — принцип справедливості; недопустимість подвійного оподаткування; однаковість митних режимів; єдність регу-лювання митних відносин, стабільність митного законодавства; додер-жання митними органами (посадовими особами) прав юридичних та фізичних осіб і відповідальність їх за незаконні рішення і дії; гласність.
Згідно з Митним кодексом України (далі — МК) митна справа вклю-чає до себе: порядок переміщення через митний кордон товарів та інших предметів; митне регулювання, пов'язане з встановленням мит і мит-них зборів, процедури митного контролю та інші засоби проведення в життя митної політики. До складових частин митної справи належать митна статистика та ведення товарної номенклатури зовнішньоеконо-мічної діяльності, боротьба з контрабандою і порушеннями митних пра-вил, розгляд справ про порушення митних правил.
Загальна характеристика митної справи пов'язана з визначенням термінів і категорій, таких як митниця, митна територія, митний кор-дон, митний контроль, зона митного контролю, митне оформлення, митна декларація.
Митниця є органом виконавчої влади, який входить в єдину систе-му митних органів України. Митниця забезпечує порядок переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів, речей та інших предметів; стягування митних платежів; здійснює митний контроль і митне оформлення тощо. Митниці розташовуються на митному кордоні України, що співпадає з державним кордоном України, в пунктах про-пуску на державному кордоні України, через які здійснюється залізничне, автомобільне, морське, річкове, повітряне та інше сполучення, а також в інших районах митної території України; в пунктах, розміщених на мит-ному кордоні України, там, де він співпадає з межами спеціальних мит-них зон, а також на території спеціальних митних зон.
Митна територія — сухопутна територія держави, територі-альні внутрішні води та повітряний простір над ними. Митна тери-торія України включає до себе також штучні острови, установки і споруди, що створюються в економічній (морській) зоні України, над якими Україна має виключну юрисдикцію стосовно митної справи.
Митний кордон — межі митної території України, а також пе-риметри вільних митних зон і вільних складів.
Митний контроль — сукупність заходів, що здійснюються мит-ними органами України з метою забезпечення додержання законо-давчих та інших нормативно-правових актів з митної справи, а та-кож законодавчих актів і міжнародних договорів України, контроль за виконанням яких покладено на митні органи України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Державне регулювання митної справи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок